Utbildningsaktiviteter

Vi behandlar dina uppgifter för att registrera och tillhandahålla utbildning till dig som rör våra produkter och tjänster. Vi behandlar dina kontaktuppgifter, tidigare utbildning och färdigheter samt om du är anställd inom NIBE koncernen uppgift om vilken typ av anställning. Vi samlar in dina personuppgifter från dig vid anmälan till utbildningen. Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen har vi mottagit dina uppgifter från din arbetsgivare.

Om du själv har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen fullgörande av avtal. Du måste inte lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir konsekvensen att vi inte kan ingå avtal med dig.

Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att administrera och möjliggöra tillhandahållande av utbildning.

Vi sparar dina uppgifter till dess att utbildning och eventuell kursutvärdering är genomförd.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Dela sidan