Kommunikation

När du kontaktar oss via email, telefon eller fax behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp dina frågor eller synpunkter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bistå dig med service och bedriva affärsverksamhet.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som vi behandlar ditt ärende.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Dela sidan