Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och tredje part

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang.

Vi sparar dina uppgifter till dess att ditt ärende är avslutat.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer och möjliga affärspartners inom NIBE koncernen. Om ett bolag inom NIBE koncernen skulle vara lokaliserat utanför EU eller EES kommer det att inhämtas ett samtycke från dig före utlämnande sker.

Dela sidan