Kontaktpersoner för garantiservice hos slutkund

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig för att leverera garantiservice.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

Vi sparar dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång.

Vi lämnar ut dina uppgifter till installatörer och serviceombud som ska utföra service på din produkt.

Dela sidan