Besökare

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att registrera ditt besök.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att behålla en hög säkerhet för sekretess och brandrisk.

Vi kommer att spara dina uppgifter upp till sex månader efter genomfört besök.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Dela sidan