Kontaktperson på ett företag som vi ingår avtal med

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att du är kontaktperson på ett företag som vi ingår avtal med.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bedriva affärsverksamhet.

Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet är genomfört och under den tid som eventuella garantier gäller. Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk i enlighet med vad preskriptionslagen föreskriver eller åtaganden i avtal.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer och möjliga affärspartners inom NIBE koncernen. Om ett bolag inom NIBE koncernen skulle vara lokaliserat utanför EU eller EES kommer vi att inhämta ett samtycke från dig före utlämnandet sker.

Dela sidan