Divider

Villkor och förutsättningar

Informationen som finns på denna webbplats och på Contura* appar är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få hos våra återförsäljare. Innehållet på webbsidor och appar uppdateras regelbundet, men Contura förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller. Därför kan det finnas information som inte är helt korrekt och dagsaktuell. Kaminer och andra produkter som visas kan vara försedda med utrustning som inte är tillgänglig på alla marknader eller som inte ingår i standardutrustningen. Din återförsäljare har alltid aktuell information om modeller, priser och erbjudanden.

GARANTIER

Informationen på denna webbplats och våra appar tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan Contura ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av denna webbplats eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, eller andra data i ert informations- eller affärshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.

Contura lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna. Dessa finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Contura stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbsida. Vidare är det ditt ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus och andra skadliga element.

Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet. Återgivningen av exakta färgnyanser kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Contura rekommenderar därför ett besök hos din närmsta återförsäljare.

TRYCKFEL / PUBLICERINGSFEL

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Informationen som finns på denna webbsida kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Viss information på denna webbsida kan vara felaktig på grund av produktförändringar som skett sedan den kom till. En del av utrustningen som beskrivs eller visas kan vara tillgänglig endast i vissa länder eller kan vara extrautrustning. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

KOMMENTARER, FRÅGOR OCH FÖRSLAG

Vi vill informera om att all information, spontana förslag, idéer och andra bidrag som förmedlas via våra webbsidor och appar kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du Contura obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att Contura har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller teknologi som du skickar i vilket syfte som helst.

PRISER

Contura förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser. Vi reserverar oss för felplublicerade priser och förändringar utom vår kontroll. Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Contura. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Contura.

* NIBE AB är det börsnoterade moderbolaget i den bolagsgrupp där Contura ingår.

Dela sidan