Contura support - Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du svar på den vanliga frågor som kan finns för dig som har en Contura kamin eller som funderar på att köpa en kamin.

Om du inte hittar svaret här kan du kontakta oss om dina frågor.

 

Hur mycket får man elda i en kamin?

Hur mycket man får använda för att elda i sin braskamin varierar från kamin till kamin, men en bra tumregel brukar vara att elda med max 3 kg ved i timmen. Överskrider man detta kan det leda till överhettning av kamin och skorsten. Om du vill läsa vad som gäller för just din braskamin så kan du läsa mer i eldningsinstruktionerna för er modell nedan.

Hur lång är garantin på en kamin?

Contura braskaminer är utvecklade och tillverkade av NIBE AB. Vi ger fem (5) års fabriksgaranti på alla kaminer, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. För detaljer i brännkammaren, ytbeklädnader samt för elektriska komponenter, lämnas tolv (12) månaders garanti. Väljer du att registrera din kamin online, så dubblar vi garantitiden. Läs mer om dubbel garanti.


GARANTIN OMFATTAR EJ FEL, VILKA BEROR PÅ

  • att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
  • att felaktig montering utförts;
  • överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;
  • att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;
  • att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;
  • att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
  • normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
  • liknande omständigheter som inte beror på material- eller fabrikationsfel.

Reklamera Contura braskamin

Alla reklamationer på Conturas kaminer görs ifrån den återförsäljaren där du köpt din produkt. Du behöver därför höra av dig till din återförsäljare för en reklamation. Här hittar du våra återförsäljare av kaminer.

Renovera en gammal kamin

Kaminer kan se ut att vara i väldigt dåligt skick, men går ofta att rädda. Vanliga problem är att de är rostiga, behöver ny spislera över ugnstaket och kanske har uttjänta brännjärn och roster. Om hällen eller spisfronten har spruckit blir det däremot svårare att laga eftersom man då behöver hitta en ersättningsdel, antingen en gammal del från en annan kamin, alternativt en nytillverkad vilket finns till några modeller. Det går att laga den genom att svetsa. Viktigt att tänka på är att spisen är av gjutjärn och det är en konst att kunna svetsa just gjutjärn.

Vad betyder effekt, avgiven energi och verkningsgrad till kaminer?

Kort beksrivet är effekt hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Veden är det som ger energi medan effekten talar om hur "stark" kaminen är. Energin är det som krävs för att det arbetet ska utföras


EFFEKT

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.


AVGIVEN ENERGI

Om kaminen har en effekt på 4 kW och du eldar under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kWh (kilowattimmar).


VERKNINGSGRAD

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogör sig braskaminen den tillförda energin, i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved har normalt ca 50-70 % verkningsgrad. Majoriteten av våra kaminer ligger mellan 70% - 80% verkningsgrad.

Vad kostar det att installera en kamin?

Priset för vad det kostar att installera en kamin kan variera. Det första steget är att välja den braskamin eller eldstad du önskar installera i ditt hem. Enligt Svenska Brasvärmeföreningen så kan man räkna med att den genomsnittliga braskaminen kostar någonstans mellan 10-35.000kr, även om det finns exklusivare modeller med tillval som kan kosta betydligt mer.

Om man bortser från kostnaden för att köpa själva braskaminen så behöver kaminen också installeras och kopplas till en skorsten. Även dessa kostnader kan variera men en bra riktlinje brukar vara att man kan räkna med någonstans runt 20-40.000 för installation. Kontakta din närmsta återförsäljare för mer information.

Hur ofta får man elda i en kamin?

Hur ofta du får eller kan elda i din braskamin varierar. Delvis beroende på hur gammal din braskamin är men vilken braskamin modell du har. Conturas braskaminer och skorstenar är konstruerade och testade för att klara av kontinuerlig drift utan någon risk för övertemperaturer på närliggande väggar eller skada på invändiga komponenter i din braskamin.

Braskaminer från andra tillverkare kan dock ha andra rekommendationer så vi rekommenderar er att läsa mer i eldningsinstruktionerna för er specifika braskamin modell.

Vad kostar sotning av skorsten och kamin?

Kostnaden för en sotning varierar på grund av ett par olika anledningar. Taxan brukar bland annat skilja sig beroende på vilken kommun du bor i, men också på hur ofta du eldar samt storleken på den byggnad eller bostad som kaminen/skorstenen finns placerad i. Kostnaden varierar även beroende på om det är en “vanlig” rengöring som ska göras eller om det är en brandskyddskontroll som ska utföras.

Om du vill hitta mer information om vad det kostar för er så rekommenderar vi att ni besöker er hemkommuns hemsida där när ni kan hitta vilka avgifter/vilken taxa som gäller för just er och ert hus.

Var hittar jag prestandadeklarationer?

Prestandadeklaration är Conturas deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.


Här hittar du prestandadeklarationer till våra produkter.

Var hittar jag serienumret på min kamin?

Contura kaminer finns i en mängd varianter och storlekar. Vi förklarar hur du hittar serienumret på din kamin från Contura.


Fristående kaminer 


På våra fristående kaminer kan du vanligtvis hitta serienumret runt asklådan på vänster sida. På vissa modeller kan du behöva dra ut asklådan lite för att hitta serienumret


Insatser 


För att hitta serienumret på våra insatser behöver du öppna luckan till insatsen och där hittar du serienumret på vänster sida. När det kommer till mindre insatser som exempelvis Contura i4 behöver du eventuellt dra ut asklådan för att synliggöra serienumret. På våra större insatser exempelvis Contura i61, behöver du först lyfta på luckan för att synliggöra serienumret på insatsens högra sida.

Kaminens serienummer

Behöver jag bygglov för att installera en kamin?

För att installera en eldstad i huset krävs vanligtvis enbart en bygganmälan. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande. I bygganmälan ska man oftast bifoga, eller ange uppgifter från produktens prestandadeklaration. Här hittar du prestandadeklarationer för våra kaminer och produkter.


SLUTBESIKTNING AV INSTALLATION

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

Hur får man fyr på en kamin?

Om en för liten vedmängd används vid upptändningen eller om veden är för grovt kluven uppnås inte rätt arbetstemperatur i kaminen. En felaktig upptändning kan leda till dålig förbränning med sotbildning eller att elden slocknar när luckan stängs.

Följ instruktionerna noga, du hittar eldningsinstruktioner för din kamin här

Du kan även se vår instruktionsfilm för hur du eldar i din Contura kamin på vår Youtube via länken här under:

ELDA RÄTT I DIN KAMIN - YOUTUBE


Dela sidan