Contura support - Hur kan vi hjälpa dig?

Vanliga frågor och svar

Contura finns i flera modeller och storlekar. När du ska köpa kamin bör du tänka på följande: Hur stor är ytan kaminen ska värma? Hur ser utrymmet ut där kaminen ska stå? Det är viktiga faktorer som avgör valet av storlek på brännkammare, uppvärmningskapacitet och storlek på själva kaminen. Välj det alternativet nedan som passar dig bäst.

Personlig experthjälp från Contura

Vi svarar på dina frågor inför köpet och hjälper dig vidare. Personlig experthjälp från Contura!

Hitta din kamin med hjälp av Kaminväljaren

Följ stegen vår kaminväljare för att hitta rätt braskamin för dig och ditt hem.

Hitta din kamin med hjälp av Kaminväljaren

Konfigurera din egen braskamin med vårt 3D-verktyg. Verktyget är enkelt att använda och visar snygga bilder.

Hitta din närmsta återförsäljare Contura kaminer

Hitta din närmasta återförsäljare av Contura kaminer. Besök butiken eller boka ett hembesök.

Nej, Contura tillverkar brasvärmeprodukter och all försäljning av kaminer, skorstenar och reservdelar sker via återförsäljare.

Här hittar du våra återförsäljare av kaminer.

Contura braskaminer är utvecklade och tillverkade av NIBE AB. Vi ger fem (5) års fabriksgaranti på alla kaminer, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. För detaljer i brännkammaren, ytbeklädnader samt för elektriska komponenter, lämnas tolv (12) månaders garanti. Väljer du att registrera din kamin online, så dubblar vi garantitiden. Läs mer om dubbel garanti.

Garantin omfattar ej fel, vilka beror på

  • att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
  • att felaktig montering utförts;
  • överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;
  • att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;
  • att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;
  • att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
  • normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
  • liknande omständigheter som inte beror på material- eller fabrikationsfel.


Ja, alla produkter i vårt nuvarande sortiment är godkända och enegimärkta enligt EUs ramverk för att minska
energiprodukters miljöpåverkan.

Ecodesign-direktivet

Europeiska ecodesign-direktivet är EUs ramverk för att minska utsläppen från biobränsleeldade produkter. Utsläppskraven börjar gälla först 2022 men redan nu klarar Contura braskaminer de stränga kraven.

 

För att installera en eldstad i huset krävs vanligtvis enbart en bygganmälan. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande. I bygganmälan ska man oftast bifoga, eller ange uppgifter från produktens prestandadeklaration. Här hittar du prestandadeklarationer för våra kaminer och produkter.

Slutbesiktning av installation

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

Prestandadeklaration är Conturas deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.

Här hittar du prestandadeklarationer till våra produkter.

Kort beksrivet är effekt hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Veden är det som ger energi medan effekten talar om hur "stark" kaminen är. Energin är det som krävs för att det arbetet ska utföras

Effekt

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.

Avgiven energi

Om kaminen har en effekt på 4 kW och du eldar under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kWh (kilowattimmar).

Verkningsgrad

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogör sig braskaminen den tillförda energin, i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved har normalt ca 50-70 % verkningsgrad. Majoriteten av våra kaminer ligger mellan 70% - 80% verkningsgrad.

Alla reklamationer görs där du köpt din produkt. Här hittar du våra återförsäljare av kaminer.

Om en för liten vedmängd används vid upptändningen eller om veden är för grovt kluven uppnås inte rätt arbetstemperatur i kaminen. En felaktig upptändning kan leda till dålig förbränning med sotbildning eller att elden slocknar när luckan stängs.

Följ instruktionerna noga, du hittar eldningsinstruktioner för din kamin här

Se vår film om hur du eldar på bästa sätt i en kamin från Contura

I våra braskaminer sitter en typ av "gula stenplattor" monterade på sidorna och i toppen av brännkammaren. Plattorna är av typen vermiculite och de isolerar kaminen och ser till att den kan hålla värmen. Plattorna går oftast enkelt att byta själv och du kan köpa nya hos din återförsäljare.

När ska jag byta plattorna i kaminen?

Vermiculite-plattorna är en förbrukningsvara och livslängden varierer beroende på hur mycket du eldar och om du stöter i plattorna med vedträna vid ilägg. Om vermiculote-plattorna i kaminen är trasiga får du inte ut maximalt av din kamin och i västa fall kan kaminens stomme ta stryk.

Se filmen om hur du byter Vermiculite i din kamin

När du köper nytt tätningsrep / packning till din kamin följer allt du behöver med, inklusive ett värmetåligt lim. Du kan enkelt byta tätningsrepet själv genom att följa stegen i vår korta instruktionsfilm.

Se filmen om hur du byter tätningsrep

Dela sidan

Till toppen