Installera en kamin
Det här bör du tänka på

Installera en kamin från Contura

En kamin eller eldstad står på mångas önskelista och speciellt idag, när el- och oljepriser blir allt dyrare och kraftiga oväder slår ut vår elförsörjning. Behovet av en alternativ värmekälla i hemmet känns mer angeläget och med en braskamin från Contura får dessutom en väldigt mysig, stämningsfull och miljömärkt värmekälla. 

Det här bör du tänka på när du ska installera en kamin från Contura

För att installera en eldstad i huset måste du först göra en bygganmälan. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande. I bygganmälan ska man oftast ange Typgodkännandenummer, detta har nu ersats av Prestandadeklaration.

Fundera över var du helst vill placera braskaminen. Ta gärna fram din husritning och planlösningen för att få en snabb överblick hur huset egentligen ser ut. Har du ingen murstock i huset bör du tänka på att skorstensröret kommer ut på taket rakt ovanför kaminen. Det bästa är att placera kaminen så röret kommer så nära taknocken som möjligt.

Planritning med kamin

Finns det mer än en våning i huset, bör du placera kaminen på bottenvåningen, om du vill kunna utnyttja värmen i hela huset. Kaminen måste ha ett visst avstånd till brännbart material. Även rökkanalen måste hålla ett visst avstånd från brännbara byggnadsdelar och sotaren ska på ett säkert sätt kunna sota skorstenen och kaminen. Våra kunniga återförsäljare vet precis vilka mått och regler som gäller.

Besök din återförsäljare

När du bestämt dig var du helst vill ha din kamin tar du med dina husritningar och besöker en av våra kunniga återförsäljare. De kan hjälpa dig med alla frågor kring installationen och köp av kamin. Contura braskaminer säljs bland annat i specialbutiker men också hos större järn- och byggmaterialhandlare.

Hitta återförsäljare

Installation av kamin med skorsten

Efter det att din braskamin levererats hem till dig bör du kontrollera leveransen, och nogrant läsa igenom vår installationsanvisning, innan du börjar montera din braskamin. Det är inte svårt att montera en braskamin från Contura, men det är viktigt att du är noggrann och följer de mått och anvisningar som följer med den kamin du har valt. Har du ingen möjlighet att själv installera din kamin kan du självklart köpa din braskamin med fullständig installation.

Montera ihop din kamin så långt det behövs för att montera Premodul skorsten ovanpå (alla steg finns i vår installationsanvisning). Eventuellt inrede i kaminen eller tyngre beklädnader, som täljsten eller kakel, kan monteras på din kamin efteråt.

Installera kamin håltagning innertak

Kontrollera att inget hinder finns för håltagning i innertaket (takstolar, elkablar eller vattenrör). Ta bort isoleringen på vinden där hålet ska göras. Markera centrum för hålet i innertaket. Rita upp storleken för skorstensröret på innertaket och såga sedan hål i innertaket. Loda och markera hålet för yttertaket. Borra först ett centrumhål. Plocka sedan bort tegelpannor och såga slutligen hål i yttertaket.

Installera kamin montering av skorsten

Lägg eldstadsplanet på plats och ställ braskaminen ovanpå. Montera sedan din Premodulskorsten, som levereras i färdig byggsats. Montera medföljande yttertaksbeslag och lägg tillbaka dina tegelpannor. Montera sedan skorstenhuven och takstegen. Nu är du mer eller mindre färdig med din installation, men innan du börjar elda i din kamin måste du låta en sotare godkänna din installation.

Lycka till med din kamin från Contura

Dela sidan