Divider

Integritetspolicy

Contura marknadsför sina produkter under namnet Contura (”Vi”, ”Contura”). Vi ingår i NIBE:s organisation och det är NIBE AB med org. nr. 556056-4485 som är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som Contura utför.

Vi behandlar dina uppgifter i samband med tjänster som Contura tillhandahåller. Vi värnar om din integritet och vill därför ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mail till [email protected]

Vid vilka tillfällen samlar vi in dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra produkter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi kommer att spara dina uppgifter till dess att du drar tillbaka ditt samtycke. Du kan läsa mer om hur detta ska genomföras i varje utskick eller genom att kontakta oss på angivna kontaktuppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med IT-leverantörer.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang.

Vi sparar dina uppgifter till dess att ditt ärende är avslutat.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer och möjliga affärspartners inom NIBE koncernen. Om ett bolag inom NIBE koncernen skulle vara lokaliserat utanför EU eller EES kommer det att inhämtas ett samtycke från dig före utlämnande sker.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att du är kontaktperson på ett företag som vi ingår avtal med.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bedriva affärsverksamhet.

Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet är genomfört och under den tid som eventuella garantier gäller. Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk i enlighet med vad preskriptionslagen föreskriver eller åtaganden i avtal.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer och möjliga affärspartners inom NIBE koncernen. Om ett bolag inom NIBE koncernen skulle vara lokaliserat utanför EU eller EES kommer vi att inhämta ett samtycke från dig före utlämnandet sker.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att utföra kundundersökningar. Vi har mottagit dina personuppgifter från våra återförsäljare.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra kundupplevelsen av våra produkter.

Vi sparar dina uppgifter till dess att kundundersökningen har blivit genomförd.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer.

Vi behandlar din kundinformation för att tillhandahålla en förlängd garanti.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå avtal med dig.

Vi kommer att spara dina uppgifter under den tid som garantin gäller. Detta innebär att dina uppgifter sparas i 10 år från och med registreringstillfället.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra utskick genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi sparar dina uppgifter under den tid du är prenumerant.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att föreslå val av produkt för ditt boende baserat på dina svar och val. På din begäran skickas resultatet med alternativen till din e-postadress. På din begäran lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till en auktoriserad återförsäljare för vidare konsultation.

Den rättsliga grunden för behandlingarna är ditt samtycke. Du väljer själv om du vill använda tjänsten och om en återförsäljare ska ta kontakt med dig därefter.

Vi sparar dina uppgifter till dess att resultatet har skickats. Om du har begärt fortsatt konsultation sparar vi dina uppgifter till dess att konsultationen är genomförd eller vid upprättad kontakt med en återförsäljare. Vi kan behålla dina uppgifter i upp till 6 månader för att säkerställa att återförsäljaren har fullföljt uppdraget.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter, såsom exempelvis namn och adress, för att ta kontakt med dig för uppföljning efter utfört besök av serviceombud.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

Vi sparar dina uppgifter till dess att de är utlämnade till rätt serviceombud. Om vi väljer att följa upp efter besök från ett serviceombud kommer dina uppgifter sparas i två månader efter ifyllande.

Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till det serviceombud som ska kontakta dig.

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig för att leverera garantiservice.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

Vi sparar dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång.

Vi lämnar ut dina uppgifter till installatörer och serviceombud som ska utföra service på din produkt.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter såsom namn och adress för att du ska bli kontaktad av oss för konsultation. På din begäran kan dina uppgifter lämnas vidare till en återförsäljare.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter till dess att konsultationen är färdig eller till dess att du fått kontakt med en återförsäljare. För att säkerställa att installatören fullföljt uppdraget kan vi behålla dina uppgifter i upp till 6 månader.

Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den återförsäljare som ska kontakta dig.

När du kontaktar oss via email, telefon eller fax behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp dina frågor eller synpunkter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bistå dig med service och bedriva affärsverksamhet.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som vi behandlar ditt ärende.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att registrera ditt besök.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att behålla en hög säkerhet för sekretess och brandrisk.

Vi kommer att spara dina uppgifter upp till sex månader efter genomfört besök.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter för att registrera och tillhandahålla utbildning till dig som rör våra produkter och tjänster. Vi behandlar dina kontaktuppgifter, tidigare utbildning och färdigheter samt om du är anställd inom NIBE koncernen uppgift om vilken typ av anställning. Vi samlar in dina personuppgifter från dig vid anmälan till utbildningen. Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen har vi mottagit dina uppgifter från din arbetsgivare.

Om du själv har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen fullgörande av avtal. Du måste inte lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir konsekvensen att vi inte kan ingå avtal med dig.

Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att administrera och möjliggöra tillhandahållande av utbildning.

Vi sparar dina uppgifter till dess att utbildning och eventuell kursutvärdering är genomförd.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig bokföringslag samt vid eventuella rättsliga tvister.

Den rättsliga grunden är fullgörande av rättsliga förpliktelser.

Vi kan komma att spara dina uppgifter i enlighet med bokföringslagen och preskriptionslagen.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till våra revisorer och berörda myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke i det enskilda fallet.

Vi använder oss av sociala medieplattformar, t.ex. Facebook och LinkedIn, inom vår verksamhet. På dessa medieplattformar behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster, skapa engagemang kring vårt varumärke, erbjuda dig ett medium för att kommunicera samt svara på dina frågor eller synpunkter.

Som utgångspunkt är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke. Om behandlingen däremot avser uppgifter om en annan individ är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att marknadsföra våra produkter och tjänster, skapa engagemang kring vårt varumärke samt bistå dig med service.

Om du har kommenterat på våra inlägg på en social medieplattform, kommer sådana kommentarer sparas under den tid inlägget är upplagt på vår sida. Vi kan dock välja att ta bort t.ex. kränkande eller stötande kommentarer samt kommentarer som innehåller information om en annan individ i enlighet med våra skyldigheter enligt lag. Vi kan även komma att radera kommentarer på andra språk än svenska och engelska. En användare har alltid rätt att själv radera sina kommentarer på vår sida. Vi kan komma att spara dina uppgifter för att försvara oss vid rättsliga tvister.

De sociala medieplattformerna kommer att få tillgång till dina uppgifter. Om du vill läsa mer om hur den sociala medieplattformen behandlar dina personuppgifter kan du ta del av deras integritetspolicy.

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Om du vill läsa om vilka cookies vi använder, hur de fungerar och varför vi använder dem kan du ta del av vår cookiepolicy Där hittar du även inställningsalternativ för att ändra användningen av cookies. Du kan närsomhelst gå in och ändra dina inställningar.

Nedan kan du se vilken typ av cookies vi har samt vilken legal grund vi har för behandlingen.

Nödvändiga cookies

Innehåller information som vi måste ha för att du ska kunna få tillgång till vissa tjänster och använda vår webbplats. Den legala grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att tillhandahålla en fungerade webbplats.

Prestandacookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna antal besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplatsprestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mer eller mindre populära och hur besökare navigerar runt på webbplatsen. Informationen som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför helt anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats. Vi behandlar alltså inte några personuppgifter vid användning av prestandacookies.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning, såsom videor och live-chattar. De ställs in via oss eller externa leverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa funktioner inte fungerar korrekt. Den legala grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du kan närsomhelst välja att ta bort användningen av funktionella cookies genom att använda dig av inställningarna i vår cookiepolicy.

Riktade cookies

Dessa cookies ställs in på vår webbplats via våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att bygga upp en profil över dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De identifierar din unika webbläsare och enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att se våra riktade annonser på andra webbplatser. Den legala grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du kan närsomhelst välja att ta bort användningen av riktade cookies genom att använda dig av inställningarna i vår cookiepolicy.

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du även rätt till följande.

  • Rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter.
  • Rätt att begära radering av dina personuppgifter.
  • Rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du inte är nöjd med vår service.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill använda någon eller några av dina rättigheter ska du kontakta oss via [email protected]

Andra dokument

_

Dela sidan