Förlängd garanti

Vi behandlar din kundinformation för att tillhandahålla en förlängd garanti.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå avtal med dig.

Vi kommer att spara dina uppgifter under den tid som garantin gäller. Detta innebär att dina uppgifter sparas i 10 år från och med registreringstillfället.

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Dela sidan