Hur lång garantitid är det på kaminen?

Contura braskaminer är utvecklade och tillverkade av NIBE AB. Vi ger fem (5) års fabriksgaranti på alla kaminer, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. För detaljer i brännkammaren, ytbeklädnader samt för elektriska komponenter, lämnas tolv (12) månaders garanti. Väljer du att registrera din kamin online, så dubblar vi garantitiden. Läs mer om dubbel garanti.

Garantin omfattar ej fel, vilka beror på

  • att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
  • att felaktig montering utförts;
  • överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;
  • att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;
  • att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;
  • att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
  • normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
  • liknande omständigheter som inte beror på material- eller fabrikationsfel.


Dela sidan