Hur lång garantitid är det på kaminen?

Contura braskaminer är utvecklade och tillverkade av NIBE AB. Vi ger fem (5) års fabriksgaranti på alla kaminer, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. För detaljer i brännkammaren, ytbeklädnader samt för elektriska komponenter, lämnas endast tolv (12) månaders garanti.

Garantin omfattar ej fel, vilka beror på

  • att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;
  • att felaktig montering utförts;
  • överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;
  • att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;
  • att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;
  • att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;
  • normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller
  • liknande omständigheter som inte beror på material- eller fabrikationsfel.

 

Dela sidan