Vad är effekt, Avgiven energi och Verkningsgrad?

Kort beksrivet är effekt hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Veden är det som ger energi medan effekten talar om hur "stark" kaminen är. Energin är det som krävs för att det arbetet ska utföras

Effekt

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.

Avgiven energi

Om kaminen har en effekt på 4 kW och du eldar under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kWh (kilowattimmar).

Verkningsgrad

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogör sig braskaminen den tillförda energin, i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved har normalt ca 50-70 % verkningsgrad. Majoriteten av våra kaminer ligger mellan 70% - 80% verkningsgrad.

Dela sidan