Är era kaminer godkända enligt de nya reglerna?

Ja, alla produkter i vårt nuvarande sortiment är godkända och enegimärkta enligt EUs ramverk för att minska
energiprodukters miljöpåverkan.

Ecodesign-direktivet

Europeiska ecodesign-direktivet är EUs ramverk för att minska utsläppen från biobränsleeldade produkter. Utsläppskraven börjar gälla först 2022 men redan nu klarar Contura braskaminer de stränga kraven.

 

Dela sidan