Divider

Dokument och anvisningar till produkter från Handöl, Cronspisen och Roslagsspisen

Här hittar du installationsanvisningar, eldningsinstruktioner, P-märkning och Typgodkännandebevis för kaminer och eldstäder från äldre varumärken som Handöl, Cronspisen och Roslagsspisen.

Cronspisen Elegant

Anvisning till kakelugn Cronspisen Elegant

Cronspisen rektangulära kakelugnar

Anvisning till kakelugn Cronspisen rektangulär

Cronspisen runda kakelugnar

Anvisning till kakelugn Cronspisen rund modell

Cronspisen Siri

Anvisning till kakelugn Cronspisen Siri

Cronspisen fläkt

Monteringsanvisning fläkt till Cronspisen

Handölkassetten

Installations- och bruksanvisning till Handölkassetten

Handöl modell 2

Installationsanvisning till Handöl modell 2

Handöl modell 6

Installationsanvisning till Handöl modell 6

Handöl modell 9

Installationsanvisning till Handöl modell 9

Handöl 10

Installationsanvisning till Handöl 10 och Handöl 10T

Handöl 10 fläkt

Monteringsanvisning fläkt till Handöl 10

Handöl 21, 22 och 23T

Installationsanvisning till Handöl 21, 22 och 23T

Handöl 24

Installationsanvisning till Handöl 24

Handöl 25

Installationsanvisning till Handöl 25

Handöl 20 fläkt

Monteringsanvisning fläkt Handöl 20

Handöl 30-serien

Installationsanvisning till Handöl 31, 32, 33T

Handöl 33T Täljstensomramning

Monteringsanvisning Täljstensomramning till Handöl 33T

Handöl 50-serien

Installationsanvisning till Handöl 51, 52, 53 och 54

Handöl Borgholm

Installationsanvisning till Handöl Borgholm

Handöl Carl-Gustaf

Installationsanvisning till Handöl Carl-Gustaf

Handöl Rosendal

Installationsanvisning till Handöl Rosendal

Handöl Silvia

Installationsanvisning till Handöl Silvia

Handöl Sofiero

Installationsanvisning till Handöl Sofiero

Roslagsspisen spiskassetter

Installationsanvisning till Roslagsspisen Lilla trekanten och Stora fyrkanten

Cronspisen kakelugnar

Eldningsinstruktion Cronspisen runda och rektangulära kakelugnar

Cronspisen Siri

Eldningsinstruktion Cronspisen Siri

Handöl 10-serien

Eldningsinstruktion Handöl 10, Carl-gustaf. Rosendal, Silvia och Sofiero

Handöl 20-serien

Eldningsinstruktion Handöl 21, 22, 23, 24 och 25

Handöl 30-serien

Eldningsinstruktion Handöl 31, 32 och 33T

Handöl 50-serien

Eldningsinstruktion Handöl 51, 52, 53 och 54

P-märkning Handöl 10-serien

Certifikat Handöl 10, Carl-Gustaf, Silvia, Sofiero, Rosendal och Handölkassetten

P-märkning Handöl 20-serien

Certifikat Handöl 21, 22, 23, 24, 25 och 26

P-märkning Handöl 30-serien

Certifikat Handöl 21, 32, 33T, 34T och 35T

P-märkning Handöl 50-serien

Certifikat Handöl 51, 52, 53 och 54

Typgodkännande Cronspsien rektangulära modeller

Bevis/certifikat Cronspsien 100 och 200 rektangulära kakelugnar

Typgodkännande Cronspisen runda modeller

Bevis/certifikat Cronspisen 500 runda kakelugnar

Typgodkännande Cronspisen Siri

Bevis/certifikat Cronspsien Siri

Typgodkännande Handöl 10-serien

Bevis/certifikat Handöl 10, Carl-Gustaf, Silvia, Sofiero och Rosendal

Typgodkännande Handölkassetten

Bevis/certifikat Handölkassetten

Typgodkännande Roslagsspisen

Bevis/certifikat Roslagsspisen Lilla Trekanten och Stora Fyrkanten

Dela sidan