Monter ovnen selv.

Du kan montere din ovn selv. Det er viktig at en installasjon meldes inn til lokale bygningsmyndighet. For å få råd angående dette, anbefaler vi å ta kontakt med kommunen.

Huseier står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt og for at installasjonen blir inspisert av en kvalifisert kontrollør (kan være feier, murmester, varmeforhandler, eller andre med tilstrekkelig kompetanse). Lokalt feievesen skal informeres om installasjonen fordi den kan medføre endret feiebehov. Les gjennom ”Fyringsveiledningen” før første opptenning.


Dele innhold