FAQ - spørsmål og svar

Contura support

Nei, Contura produserer peisovner og alt salg av ildsteder, skorsteiner og reservedeler skjer gjennom forhandlere.

Se våre forhandlere her.

Effekt

Effekten angis i kW (kilowatt) og tilsvarer den varmen ovnen avgir ved et visst tidspunkt. Jo hardere du fyrer, jo større varmeeffekt. En elektrisk ovn gir normalt en effekt på 1 kW. Et badstueaggregat på full effekt gir ca. 5 kW.

Avgitt energi

Hvis ovnen har en effekt på 4 kW i 10 timer, har huset fått tilført en energimengde på 40 kWh (kilowattimer).

Virkningsgrad

Forholdet mellom nyttiggjort og tilført energi i et system. Jo høyere virkningsgrad (0-100%), jo bedre utnytter peisovnen den energien som tilføres i form av ved som forbrennes. En peisovn som fyres med ved, har normalt en virkningsgrad på ca 70 %. Conturamodellene har en vikningsgrad på 78% eller mer.

Det er mange ting å ta stilling til når man skal velge en vedovn. Det handler i høy grad om stil og smak, men også om de mulighetene som er i det rommet du ønsker å installere vedovnen i. Du kan bruk vår guide til å finne riktig ovn til ditt behov. I tillegg kan du arrangere et uforpliktende møte med en av våre forhandlere som raskt kan gi deg en oversikt over mulighetene i ditt hjem.

Hitta din kamin med hjälp av Kaminväljaren

Bruk vår guide til å finne riktig ovn til ditt behov. Det tar bare et minutt.

Hitta din närmsta återförsäljare Contura kaminer

Contura har forhandlere over hele landet. Finn din Contura-butikk.

Alt vi gjør, belaster miljøet på en eller annen måte. Fyring i vedovn kan sies å være CO2-nøytralt, da det brente treet avgir like mye CO2 som det ville ha gjort ved forråtnelse i naturen.

FDV dokumentasjon på produktet finner du her. Eller du kan henvend deg til forhandleren du kjøper produktet hos.

Spesielt i nye, helt tette hus er dette nødvendig for å få en god forbrenning. I eldre hus vil det normalt ikke være nødvendig.

Dette kan tyde på at du ikke får høy nok temperatur/driftstemperatur i brennkammeret slik at ikke pipen trekker skikkelig. Prøv å bruke mer finkløyvd ved under opptenning og følg anvisninger i fyringsveiledningen. Er huset nytt og helt tett bør du vurdere om du kanskje trenger friskluft direkte koblet til ildstedet. Prøv å sette opp et vindu i nærheten av ildstedet under opptenning.

Se filmen fyr riktig

Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd. Huseieren står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt, og at installasjonen blir kontrollert av en kvalifisert kontrollør. På grunn av endrede feiebehov skal også feiervesenet informeres om installasjonen.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Det europeiske økodesigndirektivet er EUs rammeverk for å redusere utslippene fra produkter som bruker biobrensel som energikilde. Utslippskravene begynner å gjelde først i 2022, men Contura peisovner overholder de strenge kravene allerede nå.

Med en ”Ecodesign ready” ovn fra Contura varmer du hjemmet og koser deg med ren samvittighet, nå og i fremtiden.

Contura peisovner er produsert av NIBE AB (nedenfor kalt ”Produkt”). Vi gir fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdagen, mot feil i materialer eller fabrikasjon. For detaljer i brennkammeret, for overflatekledning samt for elektriske komponenter, gis kun tolv (12) måneders garanti.

Garantien omfatter ikke feil som beror på:

  • at bruks- eller installasjonsanvisningen ikke er fulgt;
  • at monteringen er feilaktig utført;
  • overoppvarming forårsaket av bruk av feil brensel eller for stor mengde brensel;
  • at Produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk (f.eks. korte eller utette
    skorsteiner);
  • at Produktet er oppbevart i uoppvarmet og fuktig miljø;
  • at Produktet er vanskjøttet eller ikke skjøtt i henhold til anvisningene;
  • normal slitasje av forbruksdetaljer; eller
  • lignende omstendigheter som ikke beror på material- eller fabrikasjonsfeil.

 

Contura stoves are available in a variety of shapes and sizes. We explain how to find the serial number of your stove from Contura.

Freestanding stoves

On our freestanding stoves you can usually find the serial number around the ash tray on the left side. On some models, you may need to pull out the ash tray a little to find the serial number

Fireplace inserts

To find the serial number of our insert cassettes, you need to open the lid of the insert and there you will find the serial number on the left side. When it comes to smaller inserts such as the Contura i4, you may need to pull out the ash tray to make the serial number visible. On our larger cassettes, such as the Contura i61, you first need to lift the cover to reveal the serial number on the right side of the insert.

Serienummer på kamin

Dele innhold

To top