FAQ - spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanlige spørsmålene som kan finnes for deg som har en Contura ovn eller som vurderer å kjøpe ovn.

Hvis du ikke finner svaret her, kan du kontakte oss angående spørsmålene dine.

 

Hvor lang er garantien?

Contura peisovner er produsert av NIBE AB (nedenfor kalt ”Produkt”). Vi gir fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdagen, mot feil i materialer eller fabrikasjon. For detaljer i brennkammeret, for overflatekledning samt for elektriske komponenter, gis kun tolv (12) måneders garanti.

GARANTIEN OMFATTER IKKE FEIL SOM BEROR PÅ:

  • at bruks- eller installasjonsanvisningen ikke er fulgt;
  • at monteringen er feilaktig utført;
  • overoppvarming forårsaket av bruk av feil brensel eller for stor mengde brensel;
  • at Produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk (f.eks. korte eller utette
  • skorsteiner);
  • at Produktet er oppbevart i uoppvarmet og fuktig miljø;
  • at Produktet er vanskjøttet eller ikke skjøtt i henhold til anvisningene;
  • normal slitasje av forbruksdetaljer; eller
  • lignende omstendigheter som ikke beror på material- eller fabrikasjonsfeil.

Hvordan fyre i vedovn/ hvordan fyre i peis?

For å starte bålet kan du legge to normalt store vedkubber underst og bygge på med finkløvd ved. Plasser deretter tennbriketter i midten av bålet. Etter at du har tett på bålet skal du la døra stå åpen med en lite glipe til den finkløvde veden har tatt god fyr. Steng døra når det brenner godt. Når flammene har forsvunnet er det på tide å legge inn ny ved. Vær forsiktig når du åpner døra for å la trykket i ovnen utjevnes før du åpner døra helt. Om du vil se fyringsveiledningen på en spesiell modell så finner du den her.

Ett bra tips er å alltid benytte tørr ved som har ligget til tørk i minst ett halvt år. Hvis du fyrer med våt ved kan helsefarlige utslipp øke innendørs, og du minster også noe av varmeeffekten i veden.

Hvordan finner du serienummeret på ovnen din?

Contura stoves are available in a variety of shapes and sizes. We explain how to find the serial number of your stove from Contura.

Freestanding stoves

On our freestanding stoves you can usually find the serial number around the ash tray on the left side. On some models, you may need to pull out the ash tray a little to find the serial number


Fireplace inserts

To find the serial number of our insert cassettes, you need to open the lid of the insert and there you will find the serial number on the left side. When it comes to smaller inserts such as the Contura i4, you may need to pull out the ash tray to make the serial number visible. On our larger cassettes, such as the Contura i61, you first need to lift the cover to reveal the serial number on the right side of the insert.

Contura serienummer

Hva koster det å installere en ovn?

Kostnaden for å installere en ovn varierer. Prisen avhenger av hvor mye arbeid som må gjøres. Det kan for eksempel være arbeid med skorsteinen eller annet forarbeide som må gjøres i forkant av installasjonen. Vi anbefaler å kontakte din nærmeste forhandler for å få en estimert pris.


Hva betyr Økodesign?

Det europeiske økodesigndirektivet er EUs rammeverk for å redusere utslippene fra produkter som bruker biobrensel som energikilde. Utslippskravene begynner å gjelde først i 2022, men Contura peisovner overholder de strenge kravene allerede nå.

Med en ”Ecodesign ready” ovn fra Contura varmer du hjemmet og koser deg med ren samvittighet, nå og i fremtiden.

Hva betyr "effekt", "avgitt energi" og "virkningsgrad"?

EFFEKT

Effekten angis i kW (kilowatt) og tilsvarer den varmen ovnen avgir ved et visst tidspunkt. Jo hardere du fyrer, jo større varmeeffekt. En elektrisk ovn gir normalt en effekt på 1 kW. Et badstueaggregat på full effekt gir ca. 5 kW.


AVGITT ENERGI

Hvis ovnen har en effekt på 4 kW i 10 timer, har huset fått tilført en energimengde på 40 kWh (kilowattimer).


VIRKNINGSGRAD

Forholdet mellom nyttiggjort og tilført energi i et system. Jo høyere virkningsgrad (0-100%), jo bedre utnytter peisovnen den energien som tilføres i form av ved som forbrennes. En peisovn som fyres med ved, har normalt en virkningsgrad på ca 70 %. Conturamodellene har en vikningsgrad på 78% eller mer.

Flammene slukker når jeg lukker igjen døren. Hva gjør jeg?

Dette kan tyde på at du ikke får høy nok temperatur/driftstemperatur i brennkammeret slik at ikke pipen trekker skikkelig. Prøv å bruke mer finkløyvd ved under opptenning og følg anvisninger i fyringsveiledningen. Er huset nytt og helt tett bør du vurdere om du kanskje trenger friskluft direkte koblet til ildstedet. Prøv å sette opp et vindu i nærheten av ildstedet under opptenning.

Se filmen Fyr riktig:

Fyr Riktig - Contura Youtube

Er vedovner CO2-nøytrale?

Alt vi gjør, belaster miljøet på en eller annen måte. Fyring i vedovn kan sies å være CO2-nøytralt, da det brente treet avgir like mye CO2 som det ville ha gjort ved forråtnelse i naturen. 

Monter ovnen selv.

Du kan montere din ovn selv. Det er viktig at en installasjon meldes inn til lokale bygningsmyndighet. For å få råd angående dette, anbefaler vi å ta kontakt med kommunen.

Huseier står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt og for at installasjonen blir inspisert av en kvalifisert kontrollør (kan være feier, murmester, varmeforhandler, eller andre med tilstrekkelig kompetanse). Lokalt feievesen skal informeres om installasjonen fordi den kan medføre endret feiebehov. Les gjennom ”Fyringsveiledningen” før første opptenning.


Må det søkes om å sette inn et nytt ildsted?

Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd. Huseieren står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt, og at installasjonen blir kontrollert av en kvalifisert kontrollør. På grunn av endrede feiebehov skal også feiervesenet informeres om installasjonen.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Må vi ha friskluft koblet direkte til ildstedet?

Spesielt i nye, helt tette hus er dette nødvendig for å få en god forbrenning. I eldre hus vil det normalt ikke være nødvendig.

Rengjøring av ovnen

Hvis du rengjør glasset regelmessig er det ofte nok med å tørke av med ett tørt papir. Hvis sotet har vært en tid på glasset er det best å fjerne det med ett rengjøringsmiddel eller et spesielt sotfjerningsmiddel. Disse midlene fås kjøpt hos din lokale forhandler eller i en dagligvarebutikk. Et husmortips for å rengjøre glass er å fukte en klut og dyppe i asken. Så kan kluten gnis mot glasset for å få glasset skinnende rent igjen.

Risten og øvrige deler i støpejern kan rengjøres med stålbørste. Rengjør av og til i rommet hvor askeskuffen sitter, askesøl kan ellers hindre akseskuffen fra å kunne settes på plass. Lakkerte deler på ovnen kan rengjøres med en fuktig klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel. Skader på lakkerte deler, f.eks. mindre riper, kan repareres med Contura reparasjonslakk. Reparasjonslakk finner du hos din forhandler.

Når askeskuffen skal tømmes sjekk at det ikke er glør igjen. Asken skal oppbevares i en ubrennbar beholder med lokk i minst en uke før det kastes.


Dele innhold