Divider

Veiledning og instruksjon

For at ovnens funksjon og sikkerhet skal kunne garanteres, anbefaler vi at installeringen foretas av en fagperson. Kontakt en av våre leverandører som kan anbefale egnede montører.

Installationsanvisningar till kaminer från Contura

Les nøye gjennom installasjonsanvisningene før installasjonen påbegynnes.

Eldningsinstruktioner till kaminer från Contura

Fyringsinstruksjoner for peisovner fra Contura

Eldningsinstruktioner till kaminer från Contura

Installasjonsfilmer for peisovner fra Contura

Byggemelding

Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd. Hvis du trenger råd og veiledning om slik byggemelding, kan du ta kontakt med byggenemnden i kommunen.

Huseieren står selv ansvarlig for at gjeldende sikkerhetskrav er oppfylt, og at installasjonen blir kontrollert av en kvalifisert kontrollør. På grunn av endrede feiebehov skal også feiervesenet informeres om installasjonen.

Sluttbesiktigelse av installasjonen

Det er svært viktig at installasjonen besiktiges av autorisert kontrollør før peisovnen tas i bruk. Les også gjennom ”Bruksanvisning for fyring” før ovnen tas i bruk for første gang.

Dele innhold