Effektiv fyring
Kosen får du på kjøpet!

Fyr riktig for et bedre miljø

Moderne vedfyringsteknikk er en miljømessig gunstig energiform som ikke bidrar til drivhuseff ekten. Ved fullstendig forbrenning av ved utvinnes karbondioksid, vanndamp og aske som kan brukes til hagegjødsling. Fullstendig forbrenning gir også bedre varmeøkonomi, som dessuten er miljøvennlig. Men for at fyringen skal gi best mulig effekt og bidra til et så godt miljø som mulig, er det viktig å fyre riktig.

Fyr riktig

Fyr alltid med tørr ved. La alltid veden ligge innendørs minst et døgn før du legger den i ovnen.

den viktige veden

Ved lagres best i vedbod med god luftsirkulasjon. Kløyvd ved tørker raskere enn ukløyvd.

Dele innhold