Divider

Sertifikat og dokument

Her finner du blant annet FDV-Dokumenter og Ytelseserklæringer fra Contura.

FDV-Dokument

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vårt FDV-dokument inneholder produktspesifikasjon, teknisk beskrivelse, drifttekniske opplysninger og anvisning for vedlikehold.

FDV-dokument

Ytelseserklæring

Et stort antall av våre produkter har en Ytelseserklæring. Ytelseserklæringen skal blant annet inneholde opplysninger om produsent, produktens tilsiktede bruk, eventuelle sertifikater og teknisk kontrollorgan involvert, og produktets ytelser i det tilsiktede bruksområdet.

Ytelseserklæring

Dele innhold