Divider

Sertifikat og dokument

Her finner du blant annet FDV-Dokumenter og Ytelseserklæringer fra Contura.

DOCUMENT OF CONFORMITY

Det kan være behov for dokumentet i forbindelse med melding om, eller søknad om installasjon av ildsted.

DOC-dokument

FDV-Dokument

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vårt FDV-dokument inneholder produktspesifikasjon, teknisk beskrivelse, drifttekniske opplysninger og anvisning for vedlikehold.

FDV-dokument

Ytelseserklæring

Et stort antall av våre produkter har en Ytelseserklæring. Ytelseserklæringen skal blant annet inneholde opplysninger om produsent, produktens tilsiktede bruk, eventuelle sertifikater og teknisk kontrollorgan involvert, og produktets ytelser i det tilsiktede bruksområdet.

Ytelseserklæring

Garantibevis

Garantibevis for produkter produsert av Nibe AB under varemerket Contura. Vilkårene i dette garantibeviset gjelder for ildsteder som er produsert av NIBE AB under varemerket Contura samt tilbehør til disse (nedenfor kalt ”Produkt”).

Garantibevis Pdf, 601.7 kB.

Dele innhold