Divider

Ytelseserklæring for ovner og peiser

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Contura 26K

Ytelseserklæring kakkel peisovn 26K

Contura 26T

Ytelseserklæring klebersteinsovn 26T

Contura 34T

Ytelseserklæring klebersteinsovn 34T

Contura 35

Ytelseserklæring peisovn 35

Contura 35L

Ytelseserklæring peisovn C35L

Contura 35T

Ytelseserklæring klebersteinsovn 35T

Contura 35TL

Ytelseserklæring klebersteinsovn 35TL

Contura 51-52T

Ytelseserklæring Støpejernsovnerna 51, 52 & 52T

Contura 53-54T

Ytelseserklæring Støpejernsovnerna 53, 54 & 54T

Contura 310

Ytelseserklæring peisovn 310

Contura 320T & 320A

Ytelseserklæring artstone kleberstein 320A/T

Contura 330

Ytelseserklæring peisovn 330

Contura 510 Style

Ytelseserklæring peisovn 510 Style

Contura 510 TL Style

Ytelseserklæring peisovn 510 TL Style (integrert tilluftskanal)

Contura 520 Style

Ytelseserklæring peisovn 520 Style

Contura 520T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 520T Style

Contura 556 Style

Ytelseserklæring peisovn 556 Style

Contura 556 TL Style

Ytelseserklæring peisovn 556 TL Style (integrert tilluftskanal)

Contura 556T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 556T Style

Contura 586 Style

Ytelseserklæring peisovn 586 Style

Contura 590T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 590T Style

Contura 596 Style

Ytelseserklæring peisovn 596 Style

Contura 596T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 596T Style

Contura 610 & 610G Style

Ytelseserklæring peisovn 610 Style

Contura 610AG Style

Ytelseserklæring artstone 610AG Naturlig Style

Contura 620 Style

Ytelseserklæring peisovn 620 Style

Contura 620T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 620T Style

Contura 690 & 690G Style

Ytelseserklæring peisovn 690 Style

Contura 690AG Style

Ytelseserklæring artstone 690AG Naturlig Style

Contura 690T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 690T Style

Contura 710

Ytelseserklæring peisovn 710

Contura 720T

Ytelseserklæring klebersteinsovn 720T

Contura 750 & 750A

Ytelseserklæring peisovn 750 & 750A

Contura 750

Ytelseserklæring peisovn 750

Contura 750A

Ytelseserklæring peisovn 750A

Contura 780

Ytelseserklæring peisovn 780

Contura 790K

Ytelseserklæring kakkel peisovn 790K

Contura 790T

Ytelseserklæring klebersteinsovn 790T

ontura 810 Style

Ytelseserklæring peisovn 810 Style

Contura 810W Style

Ytelseserklæring peisovn 810W Style

Contura 820T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 820T Style

Contura 856 Style

Ytelseserklæring peisovn 850 Style

Contura 856T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 856T Style

Contura 856W Style

Ytelseserklæring peisovn 856W Style

Contura 870 Style

Ytelseserklæring peisovn 870 Style

Contura 886 Style

Ytelseserklæring peisovn 886 Style

Contura 890 Style

Ytelseserklæring peisovn 890 Style

Contura 890T Style

Ytelseserklæring klebersteinsovn 890T Style

Contura 896 Style

Ytelseserklæring peisovn 896 Style

Contura i8 / i8G Cosi

Ytelseserklæring elementpeis i8 / i8G Cosi

Contura i8L / i8GL Cosi

Ytelseserklæring elementpeis i8L / i8GL Cosi

Contura i31

Ytelseserklæring elementpeis i31 (A,T,S)

Contura i41

Ytelseserklæring elementpeis i41 (A,T,S)

Contura i51

Ytelseserklæring elementpeis i51

Contura i61

Ytelseserklæring elementpeis i61

Contura i2

Ytelseserklæring peisinnsats i2

Contura i4

Ytelseserklæring peisinnsats i4 Classic och Modern

Contura i5

Ytelseserklæring peisinnsats i5

Contura i6

Ytelseserklæring peisinnsats i6

Contura i7

Ytelseserklæring peisinnsats i7

Contura i8

Ytelseserklæring peisinnsats i8

Contura i30

Ytelseserklæring peisinnsats i30

Contura i40

Ytelseserklæring peisinnsats i40

Contura i50

Ytelseserklæring peisinnsats i50

Contura i60

Ytelseserklæring peisinnsats i60

Premodul P450

Ytelseserklæring Premodul P450

Premodul P600

Ytelseserklæring Premodul P600

Tolags fleksibelt tilkoblingsrør

Ytelseserklæring tolags fleksibelt tilkoblingsrør

Contura 11

Ytelseserklæring elementpeis i11 (C,S,A)

Contura 21

Ytelseserklæring elementpeis 21 (C,S,A)

Contura 450

Ytelseserklæring Klebersteinsovn 450

Contura 460

Ytelseserklæring Klebersteinsovn 460

Contura 470T

Ytelseserklæring Klebersteinsovn 470T

Contura 480

Ytelseserklæring Klebersteinsovn 480

Contura 510 Classic

Ytelseserklæring peisovn 510 Classic

Contura 520T Classic

Ytelseserklæring klebersteinsovn 520T Classic

Contura 550 Classic

Ytelseserklæring peisovn 550 Classic

Contura 556 Classic

Ytelseserklæring peisovn 556 Classic

Contura 560K Classic

Ytelseserklæring kakkel peisovn 560K Classic

Contura 560T Classic

Ytelseserklæring klebersteinsovn 560T Classic

Contura 580 Classic

Ytelseserklæring peisovn 580 Classic

Contura 585 Classic

Ytelseserklæring peisovn 585 Classic

Contura 586 Classic

Ytelseserklæring peisovn 586 Classic

Contura 590 Classic

Ytelseserklæring peisovn 590 Classic

Contura 590T Classic

Ytelseserklæring klebersteinsovn 590T Classic

Contura 620S & 620T & 660T Classic

Ytelseserklæring klebersteinsovn 620S & 620T & 660T Classic

Contura 630 Classic

Ytelseserklæring peisovn 630 Classic

Contura 630T Classic

Ytelseserklæring klebersteinsovn 630T Classic

Contura 635 Classic

Ytelseserklæring peisovn 635 Classic

Contura 650 Classic

Ytelseserklæring peisovn 650 Classic

Contura 655 Classic

Ytelseserklæring peisovn 655 Classic

Contura 655A Classic

Ytelseserklæring peisovn 655A Classic

Contura 660K Classic

Ytelseserklæring kakkel peisovn 660K Classic

Contura 685 Classic

Ytelseserklæring peisovn 685 Classic

Contura i10

Ytelseserklæring peisinnsats i10

Contura i20

Ytelseserklæring peisinnsats i20

Dele innhold