Varmelagrande peisovner
Varmemagasin med Powerstone

Peisovner med god varmelagring

Gode løsninger som øker varmeeffekten av din Contura. Varmemagasin og varmluftspjeld gir mer varme over lengre tid. Ett varmemagasin har svært gode varmelagrende egenskaper. Den gir god ettervarme lenge etter at ilden har sloknet

Varmemagasin med Powerstone

Med powerstone som varmemagasin er det mulig å lagre varmen. Du får en jevn varmespredning over lang tid. Et lukket spjeld gir varmeavgivelse på opptil 18 timer for Contura 26T med ekstra varmemagasin. Til flere av modellene i Conturas serier kan du velge et varmemagasin. Varmemagasin inngår i Contura 520 Style, 620 Style samt i den lave modellen av Contura 26k og 26T.

Regulerbart spjeld som regulerer mengden varmluft fra ovnen ut i rommet.

Enkelte modeller har et regulerbart spjeld som regulerer mengden varmluft fra ovnen ut i rommet. Et stengt spjeld gir lang nedkjølingstid, og når spjeldet er åpent, spres varmluften raskt i rommet.

Med powerstone som varmemagasin er det mulig å lagre varmen.

Til flere av modellene i Conturas serier kan du velge et varmemagasin. Magasinet er plassert på toppen over ovnens brennkammer. Steinen har svært gode varmelagrende egenskaper som gir opptil fire timer lengre varmelagring.

Test av varmemagasineringen i Contura

I Contura er vi svært nøye med å teste ovnenes funksjon og effekt. Det gjør vi for at du skal vite hva du får når du velger en Contura. Her kan du se nedkjølingstiden for noen av modellene våre. For å vise forskjeller har vi testet ovner med og uten varmemagasin og med og uten overflate av naturlig varmelagrende kleberstein.

Varmemagasinering peisovn Contura 520 Style

Peisovn Contura 520 Style med powerstone
Varmemagasinering peisovn Contura 520 Style

Varmemagasinering fedtestensovn Contura 590T og 596T Style

Fedtestensovn Contura 590T og 596T Style med powerstone
Varmemagasinering klbersteinsovn Contura 596T Style

Varmemagasinering kakkelovn Contura 790K

Kakkelovn Contura 790K med powerstone
Varmemagasinering klbersteinsovn Contura 790T

Dele innhold