Hvordan fyre i vedovn/ hvordan fyre i peis?

For å starte bålet kan du legge to normalt store vedkubber underst og bygge på med finkløvd ved. Plasser deretter tennbriketter i midten av bålet. Etter at du har tett på bålet skal du la døra stå åpen med en lite glipe til den finkløvde veden har tatt god fyr. Steng døra når det brenner godt. Når flammene har forsvunnet er det på tide å legge inn ny ved. Vær forsiktig når du åpner døra for å la trykket i ovnen utjevnes før du åpner døra helt. Om du vil se fyringsveiledningen på en spesiell modell så finner du den her.

Ett bra tips er å alltid benytte tørr ved som har ligget til tørk i minst ett halvt år. Hvis du fyrer med våt ved kan helsefarlige utslipp øke innendørs, og du minster også noe av varmeeffekten i veden.

Dele innhold