Behöver jag bygglov för att installera en kamin?

För att installera en eldstad i huset krävs vanligtvis enbart en bygganmälan. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande. I bygganmälan ska man oftast bifoga, eller ange uppgifter från produktens prestandadeklaration. Här hittar du prestandadeklarationer för våra kaminer och produkter.


SLUTBESIKTNING AV INSTALLATION

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

Dela sidan