Divider

Instruktioner och anvisningar till din kamin

För att kaminens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

Installationsanvisningar till kaminer från Contura

Här hittar du installationsanvisningar till våra kaminer och tillbehör

Eldningsinstruktioner till kaminer från Contura

Bruksanvisningar och eldningsinstruktioner till våra kaminer

Instruktionsfilmer och handledning till kaminer från Contura

Våra handledningsfilmer hjälper dig att underhålla din kamin på bästa sätt

Måttskisser till kaminer från Contura

Detaljerade måttskisser med installationsavstånd för alla Contura kaminer

Bygganmälan

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

Slutbesiktning av installationen

Det är viktigt att installationen av din kamin besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan den tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

Dela sidan