Divider

Instruktioner och anvisningar till din kamin

För att kaminens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

Installationsanvisningar till kaminer från Contura

Här hittar du installationsanvisnigar till våra kaminer och tillbehör

Eldningsinstruktioner till kaminer från Contura

Bruksanvisning och eldningsinstruktioner till våra kaminer

Bygganmälan

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

Slutbesiktning av installationen

Det är viktigt att installationen av din kamin besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan den tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

Dela sidan

Till toppen