Contura blogg
Ta hand om din kamin

Underhåll av din kamin och skorsten

För att säkerställa bästa prestanda bör din kamin rengöras regelbundet. Din eldstad fungerar bäst när brännkammaren och skorstenen är så rena och smutsfria som möjligt. Här hittar du tipsen som hjälper dig att underhålla din Contura kamin.

Tips på hur du rengör din kamin

Vid eldning kan glasen bli sotiga, även när eldstaden eldas med torr ved med en fukthalt på 15 – 20%. Rengör man regelbundet räcker det oftast att torka med ett torrt papper. Om sotet funnits en längre tid på glasen tar man lämpligen bort det med rengöringsmedel eller ett speciellt sotborttagningsmedel. Dessa medel finns att köpa i en dagligvarubutik eller hos din lokala återförsäljare av kaminer. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller som är frätande mot printat eller målat glas. Dessa kan skada glaset/färgen. Använd heller inte rengöringsmedel som innehåller Natriumhydroxid, dessa verkar frätande på tätningslister. När askan i asklådan ska tömmas, se då till att det inte finns glöd kvar. Askan ska förvaras i en obrännbar behållare med lock i minst en vecka innan den kastas.

  • Rostret och övriga gjutgodsdelar i brännkammaren rengöres med stålborste.
  • Rengör ibland även inne i utrymmet där asklådan sitter, utspilld aska kan annars hindra asklådan från att sättas på plats.
  • Kontroll av packningar är viktigt ur förbränningssynpunkt, eftersom slitna packningar försämrar förbränningen när en kamin drar ”tjuvluft”.
  • Lackerade delar på eldstaden kan rengöras med en fuktig trasa, eventuellt med lite diskmedel. Skador på lackerade delar, t ex mindre repor, kan åtgärdas med Conturas bättringsfärg. Bättringsfärgen hittar du hos din återförsäljare.
  • Eftersom det hela tiden förekommer ett stort flöde av luft genom eldstaden, kall rumsluft sugs in och varm luft släpps ut, kan det samlas damm bakom och under eldstaden. Därför bör man regelbundet rengöra dessa ställen.
  • Detaljer som sitter nära själva eldhärden kan behöva bytas ut. Exempel på sådana detaljer är eldstadsbeklädnaden och roster. Livslängden på dessa detaljer beror på hur mycket och på vilket sätt din braskamin har brukats.

Vi har tagit fram ett antal filmer som visar hur du byter ut de vanligaste förslitningsdetaljerna på en kamin. Titta på filmerna här.

Sotning av skorsten

Sotning av skorstenskanaler samt skorstensanslutningar bör ske av skorstensfejarmästare. Sotning av kaminen kan ske genom nerskrapning och/eller borstning. Lämpligast är dock att använda en sotdammsugare. Om en skorstensbrand uppstår eller befaras, skall förbränningsluftsspjället och luckan stängas. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand skall alltid skorstenen besiktigas av skorstensfejarmästaren.

Dela sidan