Contura blogg
Nya regler för utsläpp
Vad gäller?

Nya regler för utsläpp från vedeldning

Just nu finns det många frågor kring Boverkets nya regler kring installation av kaminer och vedspisar. Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att minska utsläppen av skadliga ämnen. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna. 

Vad är det som gäller vid installation av vedeldade produkter?

Svenska Brasvärmeföreningen har satt ihop en sammanfattning med frågor och svar kring de nya reglerna.

  1. Ingen förbjuds elda i en befintlig kamin eller spis. De påverkas inte alls av de nya reglerna.

  2. Vid nyinstallation av en kamin/spis gäller de nya reglerna, som kommit till för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften.

  3. Om man byter en kamin, så gäller inte de nya reglerna. Men det finns förslag om att de ska gälla i framtiden.

Vanliga frågor och svar

Varför får man inte köpa en gammal fin vedspis, som passar bättre in än en modern?

  • Det finns många spisar som både har ett traditionellt utseende och som uppfyller moderna miljökrav. Varför inte installera något som ser traditionellt ut, men som är bättre för hälsa och miljö?

Varför reglera vedspisar och inte bara kaminer?

  • Dels är det orimligt att ha olika regler för olika eldstäder, när det finns bra alternativ för både spisar och kaminer. Dels är det en anpassning till kommande eu-regler, där man inte gör den skillnaden.

Är moderna kaminer och spisar verkligen så mycket bättre?

  • Ja. Från slutet av 90-talet införde alla tillverkare en ny teknik med bättre förbränning och mindre utsläpp – clean burn. Olika studier har visat att utsläppen av skadliga ämnen minskar med 80 – 90 % jämfört med äldre teknik.

EU:s ekodesignreglering

Reglerna skärps för att möta kraven i EU:s ekodesignreglering, som börjar gälla år 2020 för fastbränslepannor och år 2022 för rumsvärmare. Våra kaminer klarar redan idag de strängare kraven, så med en "Ecodesign ready" eldstad från Contura är du på den säkra sidan.

Energimärkningen ingår också i EU:s ramverk för att minska energiprodukters miljöpåverkan. Våra vedeldade produkter har energiklass A och A+ vilket ger dig en braskamin med hög verkningsgrad och låg driftkostnad.

Dela sidan