Så eldar du
Elda rätt för en bättre miljö

Elda rätt för bättre värmeekonomi

Modern vedeldningsteknik ger bättre värmeekonomi och är en miljömässigt bra energiform som inte bidrar till växthuseffekten. Vid fullständig förbränning av ved utvinns koldioxid, vattenånga och aska som kan användas för trädgårdsgödsling. Fullständig förbränning ger också bättre värmeekonomi, som i sig är miljö vänligt. Men för att eldningen ska ge bästa möjliga effekt och bidra till en så bra miljö som möjligt är det viktigt att elda rätt.

Elda rätt i din kamin från Contura

Elda alltid med torr ved. Låt alltid veden ligga inomhus minst ett dygn innan den eldas.

Ved lagras bäst i vedbod

Ved lagras bäst i vedbod med god luftomsättning. Det är viktigt att veden inte ligger direkt mot marken.

Dela sidan