Miljösmarta kaminer
Våra kaminer är energimärkta

Elda med omtanke om miljön - köp en energimärkt kamin

Allt vi gör belastar miljön på något sätt. Idag har vi ofta möjligheten att påverka i vilken omfattning. Ett sätt att bidra till mindre miljöbelastning vid val av kamin är att välja en modern braskamin med effektiv förbränning.

Energimärkning och Ecodesign

Europeiska ecodesign-direktivet är EUs ramverk för att minska energiprodukters miljöpåverkan genom hela livscykeln. Det innebär att du kan jämföra produkter och välja den som har minst miljöpåverkan. Boverket inför också inom kort nya regler för utsläpp från veldade produkter. Här hittar du en sammanfattning med frågor och svar.

Energimärkningen hjälper dig att välja den braskamin som har högst verkningsgrad med lägsta driftkostnad och inverkan på miljön. Alla våra vedeldade produkter är energimärkta. Här hittar du du dokument och etiketter med energiklassifikationer.

Elda miljövänligt

Kraven på effektiv förbränning är höga. Det är nämligen i förbränningen som ohälsosamma partiklar och kolväten bildas. De allra flesta av Conturas kaminer har en effektiv förbränning som understiger de tillåtna gränsvärdena, förutsatt att du eldar på ett korrekt sätt. Lär dig mer om hur du eldar effektivt och med hög verkningsgrad. Det är det bästa både för dig och miljön.

CO2-neutrala kaminer från Contura

Contura har en av Europas modernaste produktionsanläggningar och vi ställer tuffa krav både på tillverkning och användning. Därför kan produkten återvinnas utan att giftiga ämnen sprids.

Kraven på effektiv förbränning är höga. Det är nämligen i förbränningen som ohälsosamma partiklar och kolväten bildas. Conturas kaminer har en effektiv förbränning som understiger de tillåtna gränsvärdena, förutsatt att du eldar på ett korrekt sätt.

En kamin från Contura är CO2-neutral då den koldioxid som bildas vid effektiv förbränning av bioenergi upptas i motsvarande mängd när nya träd växer. Genom att elda får du en naturlig stödvärme i huset som avlastar behovet av husets huvudsakliga uppvärmning. Det tjänar både du och miljön på!

Dela sidan