Divider

Energijska nalepka

Direktiva Evropske unije o okoljsko primerni zasnovi vzpostavlja okvir za zmanjšanje emisij iz proizvodov, ki uporabljajo biogoriva. Zahteve glede izpustov začnejo veljati leta 2022, Contura pa že izpolnjujejo stroge zahteve. Tukaj si lahko ogledate in prenesete podatkovni list in energijsko nalepko za naše izdelke peči na drva.

Delite vsebino