Tulta on vaikea saada syttymään

Huomaa, että jos käytät sytytysvaiheessa liian vähän tai liian karkeaksi pilkottuja puita/pilkkeitä, palotila ei saavuta oikeaa käyttölämpötilaa. Virheellisen syttymisen seurauksena saattaa olla huono palaminen, voimakas nokeentuminen ja tulen sammuminen, kun luukku suljetaan. Myös riittävän paloilman saanti juuri sytytysvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää.

Tutustu takan mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin huolellisesti. Nykyaikaisten takkojen käyttäminen eroaa paljon vanhanaikaisiin rakoarinatuotteisiin verrattuna.

Löydät käyttö/lämmitysohjeita seuraavan linkin kautta Lämmitysohjeet.

NÄIN LÄMMITÄT OIKEIN - Contura Youtube

  • Tarkasta, että puut ovat riittävän kuivia.
  • Talossa vallitsee liian suuri alipaine, esim. käytettäessä liesituuletinta tai muuta mekaanista ilmanvaihtoa. Avaa takan läheisyydessä olevaa ikkunaa tai ovea sytytysvaiheen ajaksi. Voit myös yrittää käynnistää vedon polttamalla palotilassa muutaman sanomalehden sivun.
  • Palamisilmakanava on kokonaan tai osittain tukossa. Irrota palamisilmaliitäntään kiinnitetty letku ja kokeile lämmittää takkaa niin, että palamisilma otetaan huoneesta.
  • Tarkasta, että palamisilmapelti/paloilman säädin on auki-asennossa.
  • Takan savukanava on täynnä nokea esim. nuohouksen jälkeen. Nosta savuhylly pois ja tarkasta.
  • Lue uudelleen lämmitysohjeet. Puumäärä oli ehkä liian pieni, jolloin hiillos ei ole riittävän suuri ja kuuma sytyttämään lisättyjä puita.

Jaa sisältöjä