Tietoja
Tuplatakuu

Maksimaalinen turvallisuus tuplatakuulla

Pitkä käyttöikä, valmistettu Ruotsissa ja paras laatu – ostamalla Conturan olet tehnyt parhaan valinnan. Toivotko maksimaalista turvaa uudelle Contura-takallesi? Tuplatakuulla saa 10 vuoden laajennetun takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu koskee Contura-takkoja, jotka on ostettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Sinun tarvitsee vain rekisteröidä takkasi 3 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Mitä Conturan tuplatakuu tarkoittaa?

  • Contura/NIBE AB myöntää rekisteröidyille takoille 10 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Muuten takuuaika on 5 vuotta.
  • Contura/NIBE AB myöntää rekisteröidyille takoille 24 kuukauden takuun palotilan osille, pintaverhoiluille ja sähkökomponenteille. Muuten takuuaika on 12 kuukautta.

Edut sinulle:

Turvallisuus tuplatakuulla
Johtavana takkavalmistajana Contura tarjoaa pidennetyn takuun, jossa Contura/NIBE AB vastaa kustannuksista 10 vuoden ajan, jos takassa on materiaali- tai valmistusvirhe. Edellyttää, että et ole itse aiheuttanut vauriota.

Luotettava huolto
Jos takkasi vastoin odotuksia tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Koska olet rekisteröinyt takkasi, tiedämme tarkoin mistä mallista on kyse.

Kuinka rekisteröin takkani?

Takan mukana tulevassa takuutodistuksessa on selostettu, kuinka rekisteröit takkasi verkossa. Rekisteröinnin yhteydessä sinun on annettava takan valmistenumero.

Conturan tuplatakuu koskee kaikkia takkoja ja takkasydämiä paitsi Contura 50 -sarjaa.

Conturan takuuehdot


1. SOVELLETTAVUUS

Tämän takuutodistuksen ehdot koskevat NIBE AB:n valmistamia Contura-tulisijoja ja niiden lisävarusteita (kutsutaan jatkossa "tuotteeksi").

2. LAATU JA ASENNUS

Tämä tuote on NIBE AB:n laatustandardin mukainen ja sertifioitu ISO 9001:n mukaan. Tämäntyyppisen teknisen tuotteen asennus ja käyttöönotto vaativat alan asiantuntemusta. Asennus ja käyttöönotto on sen vuoksi annettava ammattimiehen tehtäväksi.

3. REKLAMAATIO

3.1 Materiaali- tai valmistusvirheestä johtuvan vian ilmetessä on tehtävä reklamaatio tuotteen myyjälle. Ostajan on tällöin voitava todistaa ostaneensa tuotteen myyjältä. Lisäksi ostajan on todistettava ostopäivämäärä, mieluiten ostokuitilla. Ostajan on ilmoitettava tuotteeseen merkitty tyyppimerkintä ja valmistusnumero.

3.2 Jos ostaja haluaa tehdä vikailmoituksen, hänen on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa, yleensä neljäntoista (14) päivän kuluessa vian havaitsemisesta.

4. TAKUUEHDOT

4.1 Annamme tämän takuutodistuksen ehtojen mukaisesti materiaali- ja valmistusvirheiden varalta viiden (5) vuoden takuun toimituspäivästä laskien, poikkeuksena ovat tuonnempana kohdassa 4.3 mainittuja osia koskevat viat sekä kohdassa 4.4 mainitut viat. Toimituspäivä on päivä, jolloin tuote luovutetaan ostajalle tai kuljetusliikkeelle, joka toimittaa sen ostajalle.

4.2 Jos tuotteessa on toimitushetkellä tai siihen tulee takuuaikana tämän takuun piiriin kuuluva vika, NIBE AB lähettää ilmaiseksi vaaditut korvaavat osat. NIBE AB ei ole velvollinen tekemään mitään muuta vian poistamiseksi, kuten esimerkiksi asentamaan korvaavaa osaa.

4.3 Palotilan varusteille (esim. Tulipesän verhous, valuosat, savukanavalevyt, lasi ja tiivistelistat), pintakäsittelylle (esim. kaakeli, betoni, lasi ja maalattu pelti) sekä sähkökomponenteille myönnetään vain kahdentoista (12) kuukauden takuu.

FI

Takuutodistus NIBE AB:n valmistamille Contura-tavaramerkillä varustetuille tuotteille. Takuutodistus NIBE AB:n valmistamille Contura-tavaramerkillä varustetuille tuotteille.

4.4 Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat

- käyttö- tai asennusohjeiden laiminlyönnistä,

- virheellisestä asennuksesta,

- esimerkiksi väärän polttoaineen tai liian suuren polttoainemäärän aiheuttamasta ylikuumenemisesta,

- tuotteen liittämisestä liian huonosti vetävään savupiippuun, esimerkiksi liian lyhyeen tai vuotavaan savupiippuun,

- tuotteen säilyttämisestä kylmässä ja kosteassa tilassa,

- tuotteen huonosta hoidosta ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä,

- kulutusosien normaalista kulumisesta tai

- muista vastaavista seikoista, jotka eivät ole seurausta materiaali- tai valmistusvirheistä.

4.5 Tuotteessa saattaa ilmetä seuraavia reklamaatioon oikeuttamattomia pieniä poikkeamia:

- keramiikan ja lasitteen vähäisistä lämpölaajenemiseroista johtuvia hyvin pieniä säröjä,

- polttotekniikasta johtuvia värieroja yksittäisissä kaakeleissa,

- lämpölaajenemisen aiheuttamia pieniä säröjä kaakelilaattojen välisessä saumauslaastissa sekä vuolukiven ja marmorin luonnollisia pinta- ja värivaihteluja.

5. VASTUUNRAJOITUS

5.1 Ostaja voi asettaa tuotteessa ilmenevien vikojen johdosta vain edellä kohdissa 4.2 mainittuja vaatimuksia. Ostajalla ei ole siten oikeutta saada korvausta muista tuotteen käytöstä suoranaisesti tai välillisesti aiheutuneista vahingoista.

5.2 Mikäli ostaja käyttää aiheetta myyjän palveluja, ostajan on korvattava tästä myyjälle aiheutuvat kulut.

5.3 Vian korjaus tai osien vaihto ei pidennä tuotteen takuuaikaa eikä aloita uutta takuukautta. Vaihdetuilla osilla ei ole erillistä takuuta.

6. KULJETUSVAURIO

Tuotteeseen kuljetuksen aikana syntyvistä vaurioista (kuljetusvauriot) on tehtävä reklamaatio kuljetusliikkeelle tuotteen luovutuksen yhteydessä tai viimeistään seitsemän päivää luovutuksen jälkeen.

7. OSTAJAN MUUT OIKEUDET

Jos ostaja on yksittäinen kuluttaja, hänellä on tässä takuutodistuksessa ilmoitettujen oikeuksien lisäksi kuluttajan oikeuksia säätelevän pakottavan lainsäädännön mukaiset oikeudet.

8. NIBE AB

Takaa, että kulutustarvikkeita on saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

9. RIITA-ASIAT

Osapuolten on näiden määräysten tulkintaa koskevissa erimielisyyksissä ensi sijassa yritettävä päästä asiassa sopimukseen. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.

Jaa sisältöjä