USEIN KYSYTTYÄ

Kysymykset ja vastaukset

Conturalla ei ole vähittäismyyntiä eikä tuotteita voi tilata tehtaalta.
Kaikki tuotteet myydään valtuutettujen jälleenmyyjien toimesta.

Jälleenmyyjät Contura-takat

Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.
Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

taloyhtiön osakkaan muutostyönä rakentama takka ja hormi

Silloin kun osakas on joko rakennusvaiheessa tai myöhemmin teettänyt huoneistoon takan ja sitä palvelevan hormin, on kunnossapitovastuu näistä osakkaalla. On huomattava, että hormin rakentaminen on muutostyö, johon ei riitä pelkkä muutostyöilmoitus, vaan osakkaan on saatava yhtiön lupa hormin rakentamiseen (Helsingin hovioikeuden ratkaisu HO 26.4.2001 nro 1061.)

Varmista aina taloyhtiön isännöitsijältä ja/tai hallitukselta käytäntö, josta taloyhtiössänne on takka- ja hormiasennusten, kuten myös nuohouksen ja sen seurannan osalta päätetty.

Asennuksen lopputarkastus

Ennen takan käyttöönottoa asennus pitää tarkastuttaa rakennusvalvontaviranomaisella. Lue myös tarkoin erilliset takkakohtaiset lämmitysohjeet ennen, kuin alat käyttää takkaa.

Tulisijamarkkinoilla on tarjolla lähes runsauden pula ja valinta saattaa olla vaikeaa. Tärkeintä on selvittää, mikä sinulle ostajana on tärkeää? Minkälaiseen käyttöön takka halutaan; onko kyse lämmönlähteestä vai pelkästään tunnelmanluojasta vai molemmista? Haluatko tulisijasta lämpöä heti tulen sytyttyä vai onko pitkä lämmönluovutusaika tärkein takan ominaisuuksista? Onko tulisija tarkoitus olla käytössä päivittäin vai onko kohde viikonloppumökki, jossa takkaa tarvitaan vain silloin tällöin? Miten suuren alan takan tulee lämmittää? Millainen on takan sijoituspaikka? Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, jotka vaikuttavat palotilan koon, lämmitystehon ja itse takan koon valintaan. Tulisijan ulkonäöllä on luonnollisesti merkitystä.
Kun vertailet eri valmistajien tuotteita, kiinnitä huomiota tuotteen laatuun, yksityiskohtiin ja viimeistelyyn. Laadulla on tekijänsä.

Avaa takkavalitsin ja katso, mitä Conturoita se sinulle ehdottaa. Jos et edelleenkään osaa päättää, käänny jälleenmyyjiemme puoleen ja kysy heidän neuvoa ja vinkkejä juuri sinulle sopivan tulisijan valintaan.

Hitta din kamin med hjälp av Kaminväljaren

Anna Takkavalitsimen löytää sinulle elinikäinen tulinen ystävä. Jokaiseen kotiin on oikea Contura.

Hitta din närmsta återförsäljare Contura kaminer

Contura-pisteistä saat myös asiantuntevaa palvelua takan hankintaan, voit tilata ilmaisen mitoituskäynnin tai kysyä kokonaispalvelua.

Teho

Teho ilmoitetaan kilowatteina (kW), mikä ilmaisee, kuinka paljon lämpöä takka luovuttaa tiettynä ajankohtana. Mitä enemmän lämmität, sitä suurempi lämmitysteho. Sähköpatterin teho on normaalisti 1 kW. Kiukaan maksimiteho on noin 5 kW.

Antoteho

Jos takkaa on lämmitetty 4 kW teholla 10 tunnin ajan, taloon on tuotu 40 kWh (kilowattitunnin) energiamäärä.

 

Hyötysuhde

Järjestelmän käyttämän ja tuottaman energian suhde. Mitä suurempi hyötysuhde (0-100%), sitä paremmin takka hyödyntää tuodun energian eli poltettavan puun sisältämän energian. Puulämmitteisen takan hyötysuhde on normaalisti noin 50-70 %. Useimmissa Contura-malleissa se on yli 70 %

Kyllä, kaikki nykyisen tuotevalikoimamme tuotteet on hyväksytty ja energiamerkitty EU:n määräysten mukaisesti energiatuotteiden ympäristövaikutusten alentamiseksi.

Energiamerkintä sisältyy EU:n puitekehykseen, jolla pyritään vähentämään energiatuotteiden ympäristövaikutuksia ja autetaan kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita. Conturat kuuluvat maailman tehokkaimpiin takkoihin ja niiden päästöarvot alittavat kirkkaasti suomalaiset ja kansainväliset raja-arvot.

Ekosuunnittelu

Eurooppalainen ekosuunnitteludirektiivi on EU:n puitekehys, jolla pyritään vähentämään biopolttoaineita polttavien tuotteiden päästöjä. Päästövaatimukset astuvat voimaan vasta 2022, mutta Contura-takat täyttävät jo nyt tiukat vaatimukset. Conturan ”Ecodesign ready” takoilla voit lämmittää ja tunnelmoida hyvällä omatunnolla, nyt ja tulevaisuudessa.

 

Suoritustasoilmoitukset (DoP = Declaration of Performance) takkoihin, kamiinoihin ja savupiippujärjestelmään ovat Conturan vakuutus siitä, että tuotteet täyttävät vakuutuksessa ilmoitetut ominaisuudet. Tätä dokumenttia saatetaan tarvita silloin, kun haet rakennuslupaa takan tai savupiipun asennusta varten.

Löydät suoritustasoilmoitukset täältä.

Contura-takat ovat laatutuotteita, joita kehittää ja valmistaa Ruotsin suurin lämpöalan konserni NIBE AB.

Annamme materiaali- ja valmistusvirheiden varalta viiden (5) vuoden takuun toimituspäivästä laskien.
Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun tuote luovutetaan ostajalle tai kuljetusliikkeelle, joka toimittaa sen ostajalle.

Viiden vuoden takuuaika ei koske suoraan tulen kanssa tekemisissä olevia osia, palotilan varusteita (esim. tulipesän verhoilulevyt, valuosat, savukanavalevyt, lasit ja tiivistelistat eikä myöskään pintakäsittelyä (esim. kaakeli, betoni, lasi, maalattu pelti) tai sähkökomponentteja. Kaikille näille myönnettävän takuun pituus on kaksitoista (12) kuukautta.

TAKUU EI KATA vikoja tai vaurioita, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ...

 • asennus- tai käyttöohjeita ei ole noudatettu;
 • takka on asennettu väärin;
 • takka on ylikuumentunut, koska siinä on poltettu vääränlaista polttoainetta tai liian suuria määriä polttopuuta;
 • tuote on liitetty savuhormiin, jossa on liian huono veto, kuten esimerkiksi liian lyhyeen tai vuotavaan piippuun;
 • tuotetta on säilytetty lämmittämättömässä ja kosteassa ympäristössä;
 • tuotetta on laiminlyöty eikä sitä ole hoidettu Conturan ohjeiden mukaisesti;
 • tuotteen kuluvat osat ovat kuluneet normaalin käytön johdosta tai vastaavissa olosuhteissa eikä kyse ole materiaali- tai valmistusvirheestä.

Jokaisen takan mukana toimitetaan aina voimassa olevat takuuehdot.

 

Kaikki tuotteeseen kohdistuvat reklamaatiot tehdään aina takan myyneelle jälleenmyyjälle.

Lähetykseen kuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista (kuljetusvauriot) on tehtävä reklamaatio kuljetusliikkeelle toimituksen vastaanoton yhteydessä ts. toimitusta on oltava vastaanottamassa ja rahtikirjaan on tehtävä merkintä kuljetusvauriosta tai puuttuvista lähetyksen osista (vertaa rahtikirjan kollimäärää toimitettuihin).

Kuljetusreklamaatiosta on tehtävä ilmoitus myös jälleenmyyjälle viimeistään seitsemän (7) päivää toimituksen vastaanoton jälkeen. Hyvä neuvo on ottaa vioittuneesta lähetyksestä valokuvat, jotka toimitetaan jälleenmyyjälle.

Conturalla on varaosia varastossa 10 vuotta sen jälkeen, kun tulisijaa on viimeksi valmistettu.

Huomaa, että jos käytät sytytysvaiheessa liian vähän tai liian karkeaksi pilkottuja puita/pilkkeitä, palotila ei saavuta oikeaa käyttölämpötilaa. Virheellisen syttymisen seurauksena saattaa olla huono palaminen, voimakas nokeentuminen ja tulen sammuminen, kun luukku suljetaan. Myös riittävän paloilman saanti juuri sytytysvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää.

Tutustu takan mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin huolellisesti. Nykyaikaisten takkojen käyttäminen eroaa paljon vanhanaikaisiin rakoarinatuotteisiin verrattuna.
Löydät käyttö/lämmitysohjeita seuraavan linkin kautta Lämmitysohjeet

Näin lämmität oikein

 • Tarkasta, että puut ovat riittävän kuivia.
 • Talossa vallitsee liian suuri alipaine, esim. käytettäessä liesituuletinta tai muuta mekaanista ilmanvaihtoa. Avaa takan läheisyydessä olevaa ikkunaa tai ovea sytytysvaiheen ajaksi. Voit myös yrittää käynnistää vedon polttamalla palotilassa muutaman sanomalehden sivun.
 • Palamisilmakanava on kokonaan tai osittain tukossa. Irrota palamisilmaliitäntään kiinnitetty letku ja kokeile lämmittää takkaa niin, että palamisilma otetaan huoneesta.
 • Tarkasta, että palamisilmapelti/paloilman säädin on auki-asennossa.
 • Takan savukanava on täynnä nokea esim. nuohouksen jälkeen. Nosta savuhylly pois ja tarkasta.
 • Lue uudelleen lämmitysohjeet. Puumäärä oli ehkä liian pieni, jolloin hiillos ei ole riittävän suuri ja kuuma sytyttämään lisättyjä puita.

Takkojemme tulipesän vuorailuna on "kellertäviä laattoja", jotka sijaitsevat tulipesän sivuilla, selässä ja yläosassa. Levyt ovat vermikuliittia, ne eristävät tulipesän ja varmistavat sen, että tulipesä säilyttää lämmön. Levyt on helppo vaihtaa itse ja voit ostaa niitä takkojemme valtuutettujen jälleenmyyjien kautta. Muista ottaa jälleenmyyjää varten mukaan tiedot takkasi tarkasta mallista/koodista (esim. Contura 510:1) ja valmistusvuodesta. Nämä tiedot löytyvät takan tyyppikilvestä, jonka takkasi asentaja on asennustyön päätteeksi liimannut takkaan kiinni. Jos et löydä tyyppikilpeä, ota digikuvia takastasi monelta puolelta. Sama ohjeistus koskee mitä tahansa osaa, jonka varaosan haluat hankkia.

milloin minun tulee vaihtaa levyt takkaani?

Vermikuliitit ovat kulutustavaraa ja niiden elinikä vaihtelee riippuen siitä, kuinka takkaa käytetään. Lämmitetäänkö takkaa usein, ladotaanko polttopuut takkaan ohjeen mukaisesti vai "heitetäänkö" niitä vain useimmin tulipesään, jolloin riski halkeaman syntymisestä levyyn kasvaa? Puu voi sopivassa kulmassa osuessaan napauttaa levyn rikki. Jos vermikuliitti-levyt ovat kuluneet, et saa takastasi maksimaalista tehoa ja pahimmassa tapauksessa myös takan runko voi kärsiä.

Esimerkki siitä, kuinka vermikuliitti-levyt irrotetaan

Takan mukana toimitetaan takan asennusohje, jossa myös esitetään vermikuliittien vaihtaminen.
Vermikuliitti-levyjä ei ole mitenkään ruuvattu, liimattu tai muuten kiinnitetty tulipesään.
Levyt poistetaan nostamalla ensin ylälevyä (ns. savuhylly) ja sen jälkeen poistetaan sivulevyt, savuhylly ja selkä. Uudet laitetaan tilalle päinvastaisessa järjestyksessä.

Ta bort sidoplattan i brännkammaren

Nosta hieman ylempää vermikuliitti-levyä "savuhyllyä" ja poista sivulevyt.

Ta bort den övre plattan i brännkammaren

Poista savuhylly ja sen jälkeen loput osista.

Contura stoves are available in a variety of shapes and sizes. We explain how to find the serial number of your stove from Contura.

Freestanding stoves

On our freestanding stoves you can usually find the serial number around the ash tray on the left side. On some models, you may need to pull out the ash tray a little to find the serial number

Fireplace inserts

To find the serial number of our insert cassettes, you need to open the lid of the insert and there you will find the serial number on the left side. When it comes to smaller inserts such as the Contura i4, you may need to pull out the ash tray to make the serial number visible. On our larger cassettes, such as the Contura i61, you first need to lift the cover to reveal the serial number on the right side of the insert.

Serienummer på kamin

Jaa sisältöjä

To top