Divider

Asennus- ja käyttöohjeet

Toivomme, että tulet saamaan paljon iloa uudesta takastasi. Hankkiessasi Contura-takan olet valinnut ajattomasti muotoillun ja pitkäikäisen takan. Conturan palamisprosessi on sekä ympäristöystävällinen että tehokas, mikä varmistaa erinomaisen lämpöhyötysuhteen.
Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista.
On erittäin tärkeää myös tutustua takan mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin ennen takan käyttöönottoa.

RAKENNUSLUPA

Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.
Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla.

taloyhtiön osakkaan muutostyönä rakentama takka ja hormi

Silloin kun osakas on joko rakennusvaiheessa tai myöhemmin teettänyt huoneistoon takan ja sitä palvelevan hormin, on kunnossapitovastuu näistä osakkaalla. On huomattava, että hormin rakentaminen on muutostyö, johon ei riitä pelkkä muutostyöilmoitus, vaan osakkaan on saatava yhtiön lupa hormin rakentamiseen (Helsingin hovioikeuden ratkaisu HO 26.4.2001 nro 1061.)

Asennuksen lopputarkastus

Ennen takan käyttöönottoa asennus pitää tarkastuttaa rakennusvalvontaviranomaisella. Lue myös tarkoin erilliset takkakohtaiset lämmitysohjeet ennen, kuin alat käyttää takkaa

säännöllinen nuohous

Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja -asetukseen. Nuohouksen voi suorittaa vain ammattipätevyyden hankkinut nuohooja.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että

  1. vakituisesti asuttu kiinteistö nuohotaan kerran vuodessa
  2. vapaa-ajan asunto vähintään kolmen vuoden välein

Nuohoojat ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka tekevät myös tulisijojen ja savuhormien tarkastuksia. Tämä tapahtuu aina tarkkaan määriteltyjen tarkastustyöohjeiden mukaisesti.

Taloyhtiössä hallitus/isännöitsijä huolehtivat taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien hormien ja tulisijojen säännöllisen nuohouksen järjestämisestä.
Jos huoneiston tulisija ja hormi ovat osakkaan muutostyönä asennuttamia tai rakennusvaiheessa erikseen tilaamia, on kunnossapitovastuukin tavallisesti osakkaalla. Osakkaan on tällöin oma-aloitteisesti huolehdittava nuohouksen tilaamisesta määrättyjen vuosien aikavälejä noudattaen.
Uusi Pelastuslaki tuli voimaan vuonna 2019. Silloin muuttuneen käytännön takia taloyhtiössä tulee entistä tärkeämmäksi huolehtia, että kaikissa huoneistoissa myös osakkaan asentamien tulisijojen nuohous hoidetaan kerran vuodessa.
Varmista aina myös taloyhtiön isännöitsijältä käytäntö, josta taloyhtiössänne on nuohouksen ja sen seurannan osalta päätetty.


Asennusohje

Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista.

Lämmitysohjeet

Tarkat käyttöohjeet löydät takan lämmitysohjeesta.


Jaa sisältöjä