Rakennuslupa, tarvitaanko?

Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.

Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

TALOYHTIÖN OSAKKAAN MUUTOSTYÖNÄ RAKENTAMA TAKKA JA HORMI

Silloin kun osakas on joko rakennusvaiheessa tai myöhemmin teettänyt huoneistoon takan ja sitä palvelevan hormin, on kunnossapitovastuu näistä osakkaalla. On huomattava, että hormin rakentaminen on muutostyö, johon ei riitä pelkkä muutostyöilmoitus, vaan osakkaan on saatava yhtiön lupa hormin rakentamiseen (Helsingin hovioikeuden ratkaisu HO 26.4.2001 nro 1061.)

Varmista aina taloyhtiön isännöitsijältä ja/tai hallitukselta käytäntö, josta taloyhtiössänne on takka- ja hormiasennusten, kuten myös nuohouksen ja sen seurannan osalta päätetty.

ASENNUKSEN LOPPUTARKASTUS

Ennen takan käyttöönottoa asennus pitää tarkastuttaa rakennusvalvontaviranomaisella. Lue myös tarkoin erilliset takkakohtaiset lämmitysohjeet ennen, kuin alat käyttää takkaa.

Jaa sisältöjä