Hvor længe er garantien gyldig?

Contura ildsteder er produceret af NIBE AB (nedenfor kaldt for ”Produkt”) Vi giver fem (5) års garanti regnet fra leveringsdagen, mod fejl i materialer eller fabrikation. For detaljer i brændkammeret, overflader på omramning, samt elektriske komponenter, gives kun tolv (12) måneders garanti.

Vælger du at registrere din brændeovn online, så dobler vi garantitiden. Læs mere om dobbelt garanti

GARANTIEN DÆKKER IKKE FEJL, SOM SKYLDES:

  • at brugs- eller installationsvejledningen ikke er fulgt.
  • at monteringen er forkert udført.
  • overophedning forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde eller for stor mængde brænde.
  • at Produktet er sluttet til en skorsten med dårlig træk, f.eks. for korte eller utætte skorstene.
  • at Produktet er placeret i uopvarmede eller fugtige omgivelser.
  • at Produktet er misligholdt og ikke vedligeholdt iht. anvisningerne.
  • normalt slitage på forbrugsdelene eller tilsvarende omstændigheder, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.