Spørgsmål og svar

Kan jeg købe en brændeovn direkte fra Contura?

Nej, Contura fremstiller ildsteder og alt salg af pejse, skorstene og reservedele sker gennem forhandlere.


Se vores forhandlere her.

Hvad er effekt, afgivet energi og virkningsgrad?

EFFEKT

Effekten angives i kW (kilowatt) og svarer til den varme, brændeovnen afgiver på et givet tidspunkt. Jo hårdere du fyrer, desto større varmeeffekt. Et elektrisk element giver normalt en effekt på 1 kW. Et saunaaggregat på fuld effekt giver ca. 5 kW.


AFGIVET ENERGI

Hvis brændeovnen har en effekt på 4 kW i 10 timer, er huset blevet tilført en energimængde på 40 kWh (kilowatttimer).


VIRKNINGSGRAD

Forholdet mellem udnyttet og tilført energi i et system. Jo højere virkningsgrad (0-100 %) desto bedre udnytter brændeovnen den tilførte energi i form af træ, der brændes. De fleste Contura ovne har en virkningsgrad på op mod 80% !

Hvilken brændeovn skal jeg købe?

Der er mange ting at tage højde for, når man skal vælge en brændeovn. Det handler i høj grad om stil og smag, men også om de muligheder, der er i det rum, du ønsker at installere brændeovnen i. Du kan brug vores guide til at finde den rette brændeovn til dit behov. Derudover kan du arrangere et uforpligtende møde med én af vores forhandlere, der hurtigt kan give dig et overblik over mulighederne i dit hjem.

BRÆNDEOVNSVÆLGEREN

Brug vores guide til at finde den rette brændeovn til dit behov. Det tager kun et minut.

FIND DIN FORHANDLER

Find din lokale specialbutik med Contura i sortimentet. Velkomen til Contura Brændeovne!

Hvad er Energimærkning og økodesign?

Energimærkningen indgår i EU’s rammeværk for at mindske energiprodukters miljøindvirkning og hjælper dig med at vælge produkter med høj energieffektivitet. Brændeovne med energiklasse A har en høj virkningsgrad og dermed lave driftsomkostninger.

Vores brændefyrede produkter har energiklasse A og A+, hvilket giver dig en brændeovn med høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger.

Her finder du energimærkning fra Contura.

ØKODESIGNDIREKTIV

Vores brændeovne kan allerede i dag leve op til de strenge krav i EUs økodesigndirektiv for 2022. Målet er at mindske udslippene fra brændeovne. Contura tilhører verdens mest effektive brændeovne med emissionsniveauer, der er lavere end de svenske og internationale grænseværdier.

Hvad er en prøvningsattest?

Hvad er en EU-Overenstemmelseserklæring? En EU-overenstemmelseserklæring er din garanti for, at din brændeovn lever op til alle miljøkrav og lovbestemmelser.

Her finder du prøvningsattester fra Contura

Det er svært at få gang i ilden, og ilden dør udefter kort tid?

Vær opmærksom på, at hvis der bruges en for lille mængde brænde ved optænding, eller hvis brændet er kløvet for groft, opnår man ikke den rigtige arbejdstemperatur i brændkammeret. Konsekvensen af forkert optænding bliver dårlig forbrænding med kraftig soddannelse, eller at ilden går ud, når lågen lukkes.

Fyringsvejledning til ovne fra Contura

KORREKT FYRING - Contura Youtube

Byggeanmeldelse?

Ved installation af brændeovn og opførelse af skorsten skal der indsendes en byggeanmeldelse til kommunen. Se venligst supplerende vejledninger, eller bed din lokale myndighed om råd vedrørende reglerne for byggeri. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

BESIGTIGELSE AF INSTALLATIONEN

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.

Er brændeovne CO2-neutrale?

Fyring i brændeovne kan siges at være CO2-neutralt, da det brændte træ afgiver lige så meget CO2, som det ville have gjort ved forrådnelse i naturen. Moderne træfyringsteknik er en miljømæssig god energiform, som ikke bidrager til drivhuseffekten. Ved fuldstændig forbrænding af træ, udvindes kuldioxid, vanddamp og aske, som kan benyttes til gødning i haven.

Hvor længe er garantien gyldig?

Contura ildsteder er produceret af NIBE AB (nedenfor kaldt for ”Produkt”) Vi giver fem (5) års garanti regnet fra leveringsdagen, mod fejl i materialer eller fabrikation. For detaljer i brændkammeret, overflader på omramning, samt elektriske komponenter, gives kun tolv (12) måneders garanti.

Vælger du at registrere din brændeovn online, så dobler vi garantitiden. Læs mere om dobbelt garanti

GARANTIEN DÆKKER IKKE FEJL, SOM SKYLDES:

  • at brugs- eller installationsvejledningen ikke er fulgt.
  • at monteringen er forkert udført.
  • overophedning forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde eller for stor mængde brænde.
  • at Produktet er sluttet til en skorsten med dårlig træk, f.eks. for korte eller utætte skorstene.
  • at Produktet er placeret i uopvarmede eller fugtige omgivelser.
  • at Produktet er misligholdt og ikke vedligeholdt iht. anvisningerne.
  • normalt slitage på forbrugsdelene eller tilsvarende omstændigheder, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

Del indhold