Byggeanmeldelse?

Ved installation af brændeovn og opførelse af skorsten skal der indsendes en byggeanmeldelse til kommunen. Se venligst supplerende vejledninger, eller bed din lokale myndighed om råd vedrørende reglerne for byggeri. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov.

Besigtigelse af installationen

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Læs endvidere "Fyringsvejledning", før der tændes op første gang.

Del indhold