Er brændeovne CO2-neutrale?

Fyring i brændeovne kan siges at være CO2-neutralt, da det brændte træ afgiver lige så meget CO2, som det ville have gjort ved forrådnelse i naturen. Moderne træfyringsteknik er en miljømæssig god energiform, som ikke bidrager til drivhuseffekten. Ved fuldstændig forbrænding af træ, udvindes kuldioxid, vanddamp og aske, som kan benyttes til gødning i haven.

Del indhold