Miljøsmarte brændeovne
Fyr med omtanke for miljøet

Hygge med ren samvittighed

Når du fyrer med træ, sparer du både penge og gør en indsats for miljøet. Med moderne og effektiv forbrændingsteknik mindskes udslip af partikler og den kuldioxid, der dannes, optages i et tilsvarende omfang, når nye træer vokser. Contura tilhører verdens mest effektive brændeovne med emissionsniveauer, der er lavere end de svenske og internationale grænseværdier.

Vi tænker miljø i alle led

Contura udvikler hele tiden forbrændingsteknikken og designet for at øge varmeeffekten. Den effektive forbrænding viser, at det meste af energiindholdet i træet omdannes til varme i en moderne Contura. Det indebærer, at røgudslippet bliver meget lille, eftersom energien udnyttes til varme i rummet og ikke til varm røg udendørs.

Energimærkning og økodesigndirektiv

Energimærkningen indgår i EU’s rammeværk for at mindske energiprodukters miljøindvirkning og hjælper dig med at vælge produkter med høj energieffektivitet. Brændeovne med energiklasse A har en høj virkningsgrad og dermed lave driftsomkostninger. Vores brændeovne kan allerede i dag leve op til de strenge krav i EUs økodesigndirektiv for 2022. Målet er at mindske udslippene fra brændeovne.

CO2-neutrale brændeovne fra Contura

Contura har et af Europas mest moderne produktionsanlæg, og vi stiller strenge krav både til fremstilling og brug. Derfor kan produktet genvindes uden at sprede giftstoffer. Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbrændingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. Conturas brændeovne har en effektiv forbrænding, som ligger under de tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en korrekt måde.

En pejs fra Contura er CO2-neutral, da den kuldioxid, der dannes ved effektiv forbrænding af bioenergi, optages i et tilsvarende omfang, når nye træer vokser. Ved at fyre i brændeovn får du en naturlig støttevarme i huset, som aflaster behovet for husets overordnede opvarmning. Det tjener både du og miljøet på!

Del indhold