Det er svært at få gang i ilden, og ilden dør udefter kort tid?

Vær opmærksom på, at hvis der bruges en for lille mængde brænde ved optænding, eller hvis brændet er kløvet for groft, opnår man ikke den rigtige arbejdstemperatur i brændkammeret. Konsekvensen af forkert optænding bliver dårlig forbrænding med kraftig soddannelse, eller at ilden går ud, når lågen lukkes.

Fyringsvejledning til ovne fra Contura

KORREKT FYRING - Contura Youtube

Del indhold