Divider

Certifikat och dokument

Här hittar du bland annat prestandadeklarationer, bygg- och miljövarudeklarationer och certifikat från Contura. Du hittar även dokument till produkter från äldre varumärken.

EU-försäkran om överensstämmelse

Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av eldstaden.

EU-försäkran om överensstämmelse

Prestandadeklarationer

Prestandadeklaration behövs oftast när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.

Prestandadeklarationer från Contura

Bygg och Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer innehåller information om material och produktinformation. Dessutom finns information om demontering och återvinning.

Bygg & Miljövarudeklarationer från Contura

ISO-certifikat

NIBE AB är certifierade inom två viktiga områden som omfattas av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO-certifikat Nibe AB

Dokument till produkter från äldre varumärken

Installationsanvisningar, eldningsinstruktioner, P-märkning och Typgodkännandebevis för kaminer och eldstäder från Handöl, Cronspisen och Roslagsspisen.

Dokumentarkiv äldre varumärken

Dela sidan