Litet barn som ligger på en lurvig matta framför en brinnande braskamin

Contura brinner för framtiden.

Hos Contura går kvalitet och hållbarhet hand i hand. Genom hela kaminens livscykel, från produktion till installerad eldstad - och under alla de år som den sprider värme i ditt hem. Tillverkning sker i Sverige, i en av världens mest moderna kaminfabriker. Alltid med fokus på minskad miljöpåverkan.
Contura 870G Style installerad i ett sovrum

Ansvarsfull tillverkning

Vi väljer förnybara energikällor och återvinning av värme i vår tillverkning, med kontinuerliga energibesparingar.

Svart Contura 890G Style i ett grått rum

Svensk innovation

Conturas kaminer håller idag en marknadsledande verkningsgrad och energieffektivitet. Och vi blir ständigt bättre.

Vit Contura 856G Style installerad med en Premodul skorsten

Byggd för framtiden

En kamin från Contura ska hålla länge. Även efter dess livscykel ska materialen den är byggd av kunna återvinnas.

Natthimmel full med stjärnor med en vacker utsikt över vatten och natur

Innovation som gör skillnad
på riktigt.

Vårt hållbarhetsarbete pågår ständigt, och våra kaminer präglas av innovation och nytänkande. Vi skapar kaminer som är energieffektiva, men som också gör det enklare för dig att elda rätt. För vi vet att det är i människors vardag som vi kan göra den största skillnaden.

Enklare att elda rätt.

Automatisk reglering av tilluft för optimal förbränning.

Längre brinntid och upp till 25% mindre bränsleförbrukning.

Uppkopplad och appstyrd.

Upp till 50% mindre partikelutsläpp under tändning och eldning.

Tjej som kollar

En del av något större

Vårt hållbarhetsansvar

Vi tar avstamp i Agenda 2030 och de globala målen. Det ger oss en grund att stå på när vi utvecklar vår verksamhet, i allt från tillverkning till installation och våra produkters livscykel.

Sex decennier av innovation

Sedan 1965 har Contura strävat efter en sak – att göra kaminen till en så effektiv och ren värmekälla som möjligt.

Långsiktiga materialval

På Contura lägger vi stor vikt vid valet av byggmaterial för våra kaminer. För vi vet att det spelar stor roll för hållbarheten – båda betydelserna av ordet.

Ansvarsfull tillverkning

I Markaryd i Småland tillverkas våra kaminer i en av världens mest moderna kaminfabriker.

Mest energi från varje vedträ

Läs mer

Återvinningsbara material i våra kaminer

Läs mer

Tillverkning med egen energi

Läs mer

Grön kaminteknik och smarta funktioner

Läs mer

Så sparade vi 6000kg plast om året

Läs mer

Kvalitet och hållbarhet går hand i hand

Läs mer
Snötäckt skog i Småland

Elda hållbart och enkelt

Våra kaminer ska ge glädje och trygghet. Men de ska också vara rena, långsiktiga värmekällor som är enkla för dig att elda rätt i.

Vår berättelse

Contura brinner för framtiden

Contura har en lång historia som vi är stolta över. Den är grunden till allt vi gör idag, och allt vi vill uppnå i framtiden. Följ med på en berättelse om oss – från småländsk hantverkstradition till globalt hållbarhetsansvar.

FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 och Conturas åtagande

Klicka på målen för att läsa mer.

03

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. På Contura är vi övertygade om att en kamin bidrar till välmående både individuellt, men också tillsammans framför brasan.

07

Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. En kamin med hög verkningsgrad är i kombination med ansvarsfullt skogsbruk en långsiktigt effektiv energikälla.

08

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vår produktionsanläggning i Markaryd är en av världens mest moderna kaminfabriker. Vi stöttar lokala leverantörer och utvecklar ständigt våra arbetsvillkor och processer.

09

Hållbar industri inovationer & infrastruktur

För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Vi utvecklar ständigt våra produktionsmetoder och arbetar aktivt med innovation och teknisk utveckling.

12

Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Vi arbetar fokuserat för att minimera miljöpåverkan i alla delar av vår tillverkning, från produktion till frakter.

Dela sidan