Tillbehör
Mjukstängande nedre lucka

Praktisk förvaring till din kamin

Med en praktisk och stilenlig mjukstängande täcklucka kan du enkelt förvara tändstickor, tändblock, skyddshandskar mm. Täcklucka i plåt är standard till de flesta av våra höga modeller och är tillval till några av våra lägre kaminer.

Låg täcklucka till Contura kamin

Förvara ved, tändstickor och skyddshandsken bakom en matchande mjukstängande lucka. Luckan finns till flertalet av våra kaminer.

Hög täcklucka till Contura kamin

Den höga luckan i plåt är standard till många av våra höga kaminer. Förvara ved, tändstickor och skyddshandsken bakom en matchande lucka med mjuk självstängning.

Täcklucka i täljsten till Contura 790T

Till täljstenskaminen Contura 790T kan du välja till en lucka som är klädd med täljsten.

Dela sidan