Hvor lang er garantien?

Contura peisovner er produsert av NIBE AB (nedenfor kalt ”Produkt”). Vi gir fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdagen, mot feil i materialer eller fabrikasjon. For detaljer i brennkammeret, for overflatekledning samt for elektriske komponenter, gis kun tolv (12) måneders garanti.

Garantien omfatter ikke feil som beror på:

  • at bruks- eller installasjonsanvisningen ikke er fulgt;
  • at monteringen er feilaktig utført;
  • overoppvarming forårsaket av bruk av feil brensel eller for stor mengde brensel;
  • at Produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk (f.eks. korte eller utette
    skorsteiner);
  • at Produktet er oppbevart i uoppvarmet og fuktig miljø;
  • at Produktet er vanskjøttet eller ikke skjøtt i henhold til anvisningene;
  • normal slitasje av forbruksdetaljer; eller
  • lignende omstendigheter som ikke beror på material- eller fabrikasjonsfeil.

 

Dele innhold