Hva betyr "effekt", "avgitt energi" og "virkningsgrad"?

Effekt

Effekten angis i kW (kilowatt) og tilsvarer den varmen ovnen avgir ved et visst tidspunkt. Jo hardere du fyrer, jo større varmeeffekt. En elektrisk ovn gir normalt en effekt på 1 kW. Et badstueaggregat på full effekt gir ca. 5 kW.

Avgitt energi

Hvis ovnen har en effekt på 4 kW i 10 timer, har huset fått tilført en energimengde på 40 kWh (kilowattimer).

Virkningsgrad

Forholdet mellom nyttiggjort og tilført energi i et system. Jo høyere virkningsgrad (0-100%), jo bedre utnytter peisovnen den energien som tilføres i form av ved som forbrennes. En peisovn som fyres med ved, har normalt en virkningsgrad på ca 70 %. Conturamodellene har en vikningsgrad på 78% eller mer.

Dele innhold