Koliko časa velja garancija za kamin?

Conturine kamine na trdna goriva konstruira in izdeluje podjetje NIBE AB. V skladu s temi pogoji je dana petletna (5-letna) garancija za napake v materialu in izdelavi razen napak, ki se nanašajo na v nadaljevanju opisane sestavne dele, veljati pa začne od dneva dobave.

Za sestavne dele kurišča (npr. notranjo oblogo kurišča, dele iz litega železa, napo, steklo in tesnilne trakove), zunanjo oblogo in površinske zaključke (npr. ploščice, beton, steklo in lakirano kovino) ter električne dele je dana le dvanajstmesečna (12-mesečna) garancija.

GARANCIJA NE VELJA ZA NAPAKE, KI SO POSLEDICA DEJSTVA, DA:

  • navodila za vgradnjo in uporabo niso bila upoštevana;
  • montaža ni bila pravilno izvedena;
  • je bil izdelek podvržen pregretju, ki ga je npr. povzročila uporaba napačne vrste goriva ali prevelike količine goriva;
  • je izdelek priključen na dimnik, ki ustvarja slab vlek, npr. kratek dimnik ali dimnik, ki ni pravilno zatesnjen;
  • je izdelek shranjen v vlažnem, neogrevanem okolju;
  • je bilo ravnanje z izdelkom neustrezno in da ni bil vzdrževan v skladu s priskrbljenimi navodili;
  • je napaka posledica običajne obrabe sestavnih delov, ki jih je treba občasno zamenjati;
  • ali zaradi podobnih okoliščin, ki niso posledica napak v materialu ali izdelavi.


Delite vsebino