Tärkeää puusta
Puu kannattaa varastoida hyvin tuuletetussa puuvajassa

Puu tulisi säilyttää huonelämpötilassa 24 tunnin ajan ennen polttamista.

Puu on biopolttoaine, joka oikein poltettuna sisältyy luonnon kiertokulkuun. Puun kasvaessa se yhteyttää vettä ja hiilidioksidia nk. fotosynteesissä. Tässä prosessissa vapautuu happea, jota me tarvitsemme elääksemme. Kun puu palaa tai maatuu, vesi ja hiilidioksidi palaavat kiertoon. Prosessissa käytetään myös puun eläessä yhteytettyä happea. Kaikki tämä tapahtuu kiertokulussa, mikä tarkoittaa ettei puun polttaminen kiihdytä kasvihuoneilmiötä.

Puu kannattaa varastoida hyvin tuuletetussa puuvajassa

On tärkeää, että puu ei ole maata vasten ja ilma pääsee hyvin kiertämään ylhäällä ja sivuilla. Aikaisin keväällä kaadetun puun voi parhaassa tapauksessa käyttää seuraavana talvena. Mutta on parempi, kun puun annetaan kuivua kaksi kevätkautta, koska puu kuivuu parhaiten keväällä ennen lehtien puhkeamista. Muista, että kostea puu palaa huonommin, tuottaa vähemmän lämpöä ja on haitallisempaa ympäristölle. Polttopuissa saa olla enintään 20 prosenttia vettä.

Pilkottu puu kuivuu nopeammin

Koivu tulisi pilkkoa mahdollisimman pian ennen, kuin se kuivuu kovaksi ja raskaaksi pilkkoa. Mänty ja kuusi on sitä vastoin helpompi pilkkoa, kun ne ovat saaneet hieman kuivua. Puu tulisi säilyttää huonelämpötilassa 24 tunnin ajan ennen polttamista.

Puuta ei kannata peittää esim. kevytpeitteellä, koska maasta ja puusta lähtöisin oleva kosteus ei pääse haihtumaan. Kostea puu on myös otollisempaa alustaa lahottajasienille, jotka kuluttavat nopeasti puun energiasisällön.

Älä koskaan polta maalattua tai kyllästettyä puuta, lastulevyä tai vastaavaa

Se voi vahingoittaa takkaa ja ympäristöä. Tammi sopii sitävastoin erinomaisesti polttopuuksi, mutta on tärkeää polttaa sen kanssa jotain muuta puulajia. Tammi sisältää paljon energiaa, mutta myös paljon parkkihappoa, joka syövyttää takkaa ja savupiippua.

Jaa sisältöjä