Tärkeää puusta
Mitä takassa saa polttaa ja mitä polttopuusta tulee tietää

Puu tulisi säilyttää huonelämpötilassa 24 tunnin ajan ennen polttamista.

Puu on biopolttoaine, joka oikein poltettuna sisältyy luonnon kiertokulkuun. Puun kasvaessa se yhteyttää vettä ja hiilidioksidia nk. fotosynteesissä. Tässä prosessissa vapautuu happea, jota me tarvitsemme elääksemme. Kun puu palaa tai maatuu, vesi ja hiilidioksidi palaavat kiertoon. Prosessissa käytetään myös puun eläessä yhteytettyä happea. Kaikki tämä tapahtuu kiertokulussa, mikä tarkoittaa ettei puun polttaminen kiihdytä kasvihuoneilmiötä.

tärkein kysymys: mitä takassa saa polttaa?

Takassa voidaan polttaa kaikentyyppistä puuta, kuten koivua, pyökkiä, ammea, jalavaa, saarnia, havupuuta ja hedelmäpuuta. Puulajien tiheys vaihtelee. Mitä suurempi tiheys, sitä suurempi on puun energiasisältö.
Tiheimpiä puulajeja ovat pyökki, tammi ja koivu.
Contura-takat on hyväksytty kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettäviksi takoiksi. Takkoja ei ole suunniteltu käytettäväksi pelletinpolttoon.

Älä koskaan polta maalattua tai kyllästettyä puuta, lastulevyä tai vastaavaa

Kaikki nämä voivat vahingoittaa takkaa ja ympäristöä. Tammi sopii sitävastoin erinomaisesti polttopuuksi, mutta on tärkeää polttaa sen kanssa jotain muuta puulajia. Tammi sisältää paljon energiaa, mutta myös paljon parkkihappoa, joka syövyttää takkaa ja savupiippua.

Takassa EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA polttaa fossiilisia polttoaineita, painekyllästettyä puuta, maalattua tai liimattua puuta, lastulevyä, muovia, maitopurkkeja tai väriesitteitä. Näille materiaaleille on yhteistä, että niiden palaessa voi muodostua suolahappoa ja vapautua raskasmetalleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja takalle. Vältä myös erittäin hienoksi pilkotun puun käyttöä muutoin kuin sytytysvaiheessa, koska se palaa hallitsemattomasti. Nämä polttoaineet aiheuttavat herkästi ylisyttymisen, josta on seurauksena liian suuri lämmitysteho.

Älä myöskään käytä steariinikynttilöitä polttoaineena. Sulanut steariini valuu takan peltijärjestelmään ja mekanismeihin ja aiheuttaa sen jumiutumisen. Takan korjaaminen tulee erittäin kalliiksi.

Puu kannattaa varastoida hyvin tuuletetussa puuvajassa

On tärkeää, että puu ei ole maata vasten ja ilma pääsee hyvin kiertämään ylhäällä ja sivuilla. Aikaisin keväällä kaadetun puun voi parhaassa tapauksessa käyttää seuraavana talvena. Mutta on parempi, kun puun annetaan kuivua kaksi kevätkautta, koska puu kuivuu parhaiten keväällä ennen lehtien puhkeamista.

Jotta puu olisi varmasti kuivaa, se tulee pilkkoa talvella ja varastoida kesän yli tuuletetun katoksen alla. Puuvajan puuttuessa hyvä tapa on kasata puut esim. puisten kuormalavojen päälle, jolloin puut eivät ole suoraan kosketuksissa myöskään maahan ja ilma kiertää motin ympärillä. Älä koskaan peitä puupinoa maahan asti ulottuvalla pressulla tai kevytpeitteellä, koska ne toimivat silloin, kuin tiivis kansi eikä puu kuivu.

puun kosteuspitoisuus

Muista, että kostea puu palaa huonommin, tuottaa vähemmän lämpöä ja on haitallisempaa ympäristölle. Tuoreen puun kosteuspitoisuus voi olla jopa 50%. Polttopuut tulee kuivattaa niin, että niissä saa olla enintään 20% vettä. Kosteampaa puuta poltettaessa suuri osa puun energiasisällöstä kuluu veden haihduttamiseen. Myös palaminen on huonompaa, hormiin syntyy noki- ja tervakerrostumia ja pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa hormipalon.

Pilkottu puu kuivuu nopeammin

Koivu tulisi pilkkoa mahdollisimman pian ennen, kuin se kuivuu kovaksi ja raskaaksi pilkkoa. Mänty ja kuusi on sitä vastoin helpompi halkoa, kun ne ovat saaneet hieman kuivua.
Kostea puu on myös otollisempaa alustaa lahottajasienille, jotka kuluttavat nopeasti puun energiasisällön.

Jaa sisältöjä