Artikkeli

Takan energiatehokkuus

Ekologinen suunnittelu parantaa takkojen energiatehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia

Moderni ja tehokas Contura-takka Linkki toiselle sivustolle. on loistava vaihtoehto ympäristötietoiselle kuluttajalle. Takkoja ja tulisijoja koskeva Ecodesign direktiivi eli Euroopan Unionin asettama ekosuunnitteludirektiivi astui voimaan vuoden 2022 alusta. Direktiivin myötä markkinoille tuleville tuotteille asetettiin vaatimuksia, joiden tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta – ja sitä kautta vähentää ympäristövaikutuksia.

Direktiivin ansiosta tulisijojen valmistajien tulee kiinnittää huomiota ekologiseen suunnitteluun. Valmistajien täytyy rajoittaa jo suunnitteluvaiheessa tuotteiden energiankulutusta ja muita ympäristövaikutuksia. Kiinteän polttoaineen tilalämmittimiä koskeva ekosuunnitteludirektiivi koskee kaikkia 1.1.2022 jälkeen markkinoille saatettuja tuotteita. Contura on ollut ekosuunnitteluvaatimusten saralla edelläkävijä ja Conturan takat ovat täyttäneet EU:n asettamat tiukat kriteerit jo aiemmin.

Contura-takka palaa Co2-neutraalisti

Contura-takat ovat täysin hiilidioksidineutraaleja. Takkojen tehokas palamistekniikka varmistaa minimaaliset päästöt ja erinomaisen lämpötalouden. Contura-takat alittavat raja-arvot kirkkaasti, kunhan takkoja polttaa oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Verkkosivuiltamme löydät kattavat ohjeistukset Linkki toiselle sivustolle. liittyen takkojen käyttöön ja ylläpitoon. Ohjeistuksia noudattamalla varmistut siitä, että käytät takkoja ympäristöystävällisesti. Myös palveleva jälleenmyyjäverkostomme Linkki toiselle sivustolle. auttaa takan oikeaoppisessa käytössä.

Contura minimoi savupäästöt

Conturan takkoja lämmitettäessä savupäästöjä muodostuu minimaalisen vähän, koska puun tehokas palaminen on optimoitu. Puun energia käytetään huoneen lämmittämiseen – eikä se haihdu savuna ulkoilmaan. Contura kehittää jatkuvasti takkojen palamistekniikkaa, jotta lämmitysteho olisi mahdollisimman hyvä.

Ympäristöystävällisyys huomioidaan tuotannossa

Conturan tuotantolaitos on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja Contura asettaa tiukat vaatimukset sekä tuotannolle että takan käytölle. Takkojen valmistuksessa on huolehdittu siitä, että takat voidaan aikanaan kierrättää ympäristöystävällisesti.

Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

Takkojen tehokkuus on kehittynyt vuosikymmenien aikana huimasti. Samaan aikaan palamisen sivutuotteena syntyvän hiilimonoksidin (CO) sekä orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) määrä on laskenut. Avotakoissa puuta saattoi palaa 6 kg tunnissa, kun nykyaikaisessa Contura-takassa puuta poltetaan 1,5 kg tunnissa.


Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

Takkojen kehitys vuosikymmenten aikana

 

 

 

Päästöt puhtaasti alle vaadittujen kriteerien

Ekosuunnitteludirektiivin mukaan tulisijojen hyötysuhde tulee olla vähintään 75% ja niiden tulee täyttää EU:n asettamat tiuka päästövaatimukset. Savukaasujen pienhiukkaspäästöt saavat olla korkeintaan 40 mg kuutiota kohti. Hiilimonoksidi- eli häkäpäästöt saavat olla korkeintaan 1500 mg kuutiota kohti ja orgaanisesti sitoutuneen hiilen enimmäismäärä saa olla 120 mg kuutiota kohti. Conturan takkamallit alittavat reilusti nämä päästöarvot.

Tarvittavat asiakirjat helposti käyttöösi

Tulisijan valmistajalta tulee löytyä ekosuunnitteludirektiivin mukaiset asiakirjat, joista voidaan todentaa, että tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Vuoden 2022 alusta valmistetuilla takoilla tulee olla valmistajan laatima ekosuunnitteludirektiivin mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla tuotteen valmistaja ilmoittaa kyseisen tuotteen täyttävän kaikkien siihen kohdistuvien lainsäädäntöjen vaatimukset.

Takan hankinnan yhteydessä kannattaa varmistaa, että valmistajalta löytyy vaadittavat asiakirjat, koska niitä voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun takan asennukselle haetaan rakennuslupaa.

Contura-takkojen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutusasiakirjat löydät helposti tallennettavassa ja tulostettavassa muodossa sivuiltamme Linkki toiselle sivustolle..


Tutustu tarkemmin:

Contura 556 Style Linkki toiselle sivustolle.

Contura 610 Style Linkki toiselle sivustolle.

_

Jaa sisältöjä