Installasjonsveiledning for peisovner fra Contura

Velkommen til Contura-familien! Vi håper at du får mye glede av din nye peisovn. Som ny eier av en ovn fra Contura, har du fått en ovn med tidløs design og lang levetid. Contura har også en forbrenning som er både miljøvennlig og effektiv og gir optimalt varmeutbytte. Les nøye gjennom installasjonsanvisningene før installasjonen påbegynnes.

Viktig å huske på!

Montering av fagmann
Denne anvisningen gir instrukser om hvordan ovnene skal monteres og installeres. For at ovnens funksjon og sikkerhet skal kunne garanteres, anbefaler vi at installeringen foretas av en fagperson. Kontakt en av våre leverandører som kan anbefale egnede montører.

Byggemelding
Anvisningene i disse overordnede instruksene kan være i strid med nasjonale byggeforskrifter. Du bør derfor lese de supplerende anvisningene eller be lokale myndigheter om råd. Ved installasjon av ildsted og oppføring av skorstein skal det leveres byggemelding til aktuell byggenemnd.

Bærende underlag
Kontroller at trebjelkelaget har tilstrekkelig bæreevne for ovn med skorstein. Peisovnen og skorsteinen kan normalt plasseres på et vanlig trebjelkelag i en enebolig hvis totalvekten ikke overskrider 400 kg.

Gulvplate
På grunn av faren for glør som faller ut, må brennbare gulv beskyttes av en gulvplate. Den skal dekke 300 mm foran ildstedet og 100 mm på hver side av ildstedet, eller ha 200 mm tillegg på hver side av åpningen. Gulvplaten kan være av for eksempel naturstein, betong, metall eller glass. Gulvplater i lakkert metall og glass selges som tilbehør til disse modellene.